+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Звітування Уманського НУС про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік

 

17 лютого 2020 року відбулася звітна конференція щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за 2019 рік, в якій  взяли участь представники Уманського НУС. 

У ході роботи було представлено матеріали звіту та презентацію про виконання науково-дослідних робіт, що фінансувались відповідно до тематичних планів наукових досліджень та розробок ЗВО і наукових установ за рахунок коштів державного бюджету, грантів на наукові дослідження і розробки, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами. До Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації науковцями Уманського НУС було подано заключні звіти про виконання науково-дослідних робіт згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом МОН України. 

НДЧ УНУС