+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 20 липня 2016

Нормативні документи з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів (Атестаційний вісник № 5 травень 2012 р.)

Аспіранти першого року навчання повинні:

 1. Відвідувати заняття з філософії та відповідної іноземної мови. 
 2. Подати у відділ аспірантури витяг із засідання кафедри про затвердження наукового керівника. 
 3. Подати і затвердити: 

а) тему реферату з філософії. Тема узгоджується на кафедрі філософії (реферат необхідно підготувати для допуску складання кандидатського іспиту);

б) книжку іноземного видання або наукові статті іноземною мовою для перекладу затверджуються науковим керівником та викладачем, за яким закріплений аспірант.

4. Подати у відділ аспірантури витяг із засідання кафедри та вченої ради структурного підрозділу університету (факультету або інституту) про затвердження теми дисертації; затверджений індивідуальний план роботи аспіранта, підписаний науковим керівником; підготовлені реферати з філософії та відповідної іноземної мови.

5. Пройти атестацію на засіданні кафедри за перше півріччя навчального року та заповнити індивідуальний план.

6. Затвердити атестацію на засіданні вчених рад факультетів або інститутів за перше півріччя навчального року.

7. Подати у відділ аспірантури результати атестацій:

а) витяги із засідання вченої ради факультету або інституту та засідання кафедри;

б) заповнений і підписаний індивідуальний план роботи аспіранта.

 

Для переведення на другий рік навчання аспіранти повинні:

 1. Успішно скласти кандидатські іспити з філософії та відповідної іноземної мови.
 2. Проявляти ініціативу і виконувати завдання наукового керівника стосовно теми наукового дослідження.
 3. Підібрати відповідну літературу і написати аналітичний розділ дисертації.
 4. Сформулювати цілі та завдання дослідження, вибрати й оволодіти методами дослідження та розв’язування поставлених завдань.
 5. Провести наукові дослідження та апробацію одержаних результатів дослідження на наукових конференціях і підготувати дві статті у фахових виданнях.

 

Аспірантам другого року з відривом від виробництва і третього року навчання без відриву від виробництва необхідно:

 1. Пройти педагогічну практику (підготувати і прочитати лекції із спеціальності, провести лабораторні або практичні заняття зі студентами під керівництвом наукового керівника) у терміни, визначені спеціалізованою кафедрою. Про результати практики доповісти на засіданні кафедри та подати у відділ аспірантури витяг із засідання.
 2. Провести експериментальні дослідження, визначені індивідуальним планом роботи аспіранта.
 3. Результати дослідження періодично доповідати на наукових семінарах і засіданнях спеціалізованої кафедри та провести їх апробацію не менш ніж на двох наукових конференціях з даного фаху.
 4. Опублікувати або подати до друку не менше двох статей у фахових виданнях.
 5. Закінчити збирання матеріалу для завершення дисертаційного дослідження.
 6. Написати і подати  на перевірку науковому керівникові та провідним спеціалістам з даного фаху другий і третій розділи дисертації.
 7. Чітко сформулювати етапи завершення дисертаційного дослідження.

 

Аспіранти третього року навчання з відривом від виробництва і четвертого року навчання без відриву від виробництва повинні:

 1. Скласти кандидатський іспит зі спеціальності, за якою навчається аспірант.
 2. Опублікувати основні результати дисертаційного дослідження у фахових виданнях та провести їх апробацію на наукових конференціях.
 3. Чітко сформулювати висновки дисертації і показати особистий внесок аспіранта у виконання поставленого наукового завдання під час проведення даного наукового дослідження.
 4. Повністю завершити роботу над дисертацією.
 5. Підготуватися до попереднього захисту кандидатської дисертації на засіданні кафедри.
 6. Пройти атестацію на засіданні кафедри за весь період навчання.
 7. Подати дисертаційні матеріали до спеціалізованої вченої ради.