+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 17 червня 2021

Науковий гербарій Уманського національного університету садівництва (Scientific Herbarium Uman National University of Horticulture)

Науковий гербарій Уманського національного університету садівництва (UM) – унікальне зібрання гербаризованих зразків, фонди якого представляють світове фіторізноманіття. Гербарій Уманського НУС формувався з 1844 року цілеспрямовано : шляхом збору рослин під час здійснення наукових експедицій, обміну між гербарними установами, за рахунок дарунків любителів природознавства, студентами під час опанування навчальних курсів з ботаніки, дендрології, лісівництва й ін. Фонди Гербарію Уманського НУС становлять науково-інформаційну базу університету для фундаментальних і прикладних досліджень.

Гербарій до 2004 р. перебував у фондах кафедри ботаніки. З 2015 р. гербарій є науковим підрозділом науково-дослідної частини Уманського НУС і виконує функції ресурсного центру та центру колективного користування.

У 2016 році Науковий гербарій УНУС зареєстровано в Index Herbariorum (New York) з ідентифікатором (акронім) – UM.

Відповідальним за збереження і розширення колекції гербарних зразків та науковим куратором Гербарію призначено кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри садово-паркового господарства Мамчур Тетяну Василівну.

 Мамчур Тетяна Василівна – кандидат с.-г. наук, доцент, куратор Наукового гербарію Уманського національного університету садівництва (UM)

Історія створення Наукового гербарію УНУС (UM)

 

Загальний вигляд частини фондової зали Наукового гербарію УНУС (UM)

 

Фонди гербарію

Гербарна колекція рослин поповнювалась і впорядковувалась упродовж багатьох років викладачами кафедри ботаніки В. А. Гаврилюком, Т. О. Кравець, С. П. Романщак, З. В. Геркіял. Колекції рослин були використані викладачами при написанні навчальних та наукових праць.

      

Підручники опубліковані за результатами ботанічних досліджень з використанням Наукового гербарію УНУС (UM)

Діяльність Гербарію УНУС ведеться за напрямами :

- систематизація та інвентаризація гербарію судинних рослин;

- створення інформаційної комп’ютерної бази даних Гербарію;

- створення Гербарію з видів рослин Черкаської та суміжних областей, спеціалізованих гербаріїв з рідкісних, лікарських, ефірно-олійних, декоративних та інших груп корисних рослин;

- використання матеріалів для забезпечення проведення наукових досліджень викладачами та студентами факультету агрономії; плодоовочівництва, екології та захисту рослин і лісового і садово-паркового господарства

  

Положення про Гербарій Уманського національного університету садівництва

 

Наукові публікації:

НАУКОВЕ І НАВЧАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕРБАРІЮ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ЕКСИКАТИ HERBARIUM FLORAE ROSSICAE ІСТОРИЧНОГО ГЕРБАРІЮ УМАНСЬКОГО УЧИЛИЩА РІЛЬНИЦТВА І САДІВНИЦТВА

ІСТОРИЧНА КОЛЕКЦІЯ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ГЕРБАРІЮ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

КОЛЕКЦІЯ ГЕРБАРНИХ ЗРАЗКІВ РОДУ ULMUS L. В НАУКОВОМУ ГЕРБАРІЮ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА

ВЧЕНІ-БОТАНІКИ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА ТА ЇХ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (1844-2016)

ГЕРБАРІЙ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У НАУКОВОМУ ГЕРБАРІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА (UM)

НАВЧАЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ГЕРБАРІЮ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА (UM)

ІСТОРИЧНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ГЕРБАРІЙ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВАТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ПРОЦЕСІ

НАУКОВА СПАДЩИНА В.А. ГАВРИЛЮКА: ГЕРБАРІЙ, ПОЛЬОВІ ЩОДЕННИКИ, АКВАРЕЛІ

НЕВІДОМІ ГЕРБАРНІ ЗБОРИ Й.К. ПАЧОСЬКОГО

ГЕРБАРНІ ЗБОРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ІЗ ТЕРЕНІВ УКРАЇНИ В ГЕРБАРІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА (UM)

 ВІКТОР АНТОНОВИЧ ГАВРИЛЮК (1928–2005)

ВИКТОР ГАВРИЛЮК (1928–2005) И ЕГО ВКЛАД В ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУКОТКИ

У ПОШУКАХ ЩАСТЯ: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ БОТАНІКА В.А. ГАВРИЛЮКА В ЩОДЕННИКАХ, ЛИСТАХ, СПОГАДАХ СУЧАСНИКІВ 

ГИДРОФИЛЬНЫЕ ВИДЫ В СОСТАВЕ ЭКСИКАТ HERBARIUM FLORAE ROSSICAE ГЕРБАРИЯ УМАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА САДОВОДСТВА (UМ)

ГЕРБАРІЙ УЧНІВ УЧИЛИЩА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА САДІВНИЦТВА У ФОНДІ НАУКОВОГО ГЕРБАРІЮ УНУС (UM)

ГЕРБАРНІ ЗРАЗКИ О.В. ФОМІНА У КОЛЕКЦІЇ ГЕРБАРІЮ (UM)

ВІКТОР АНТОНОВИЧ ГАВРИЛЮК (1928-2005)

ГЕРБАРНІ ЗБОРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. ІЗ ТЕРЕНІВ УКРАЇНИ В ГЕРБАРІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА (UM)

ГЕРБАРНІ ЗБОРИ ІНТРОДУЦЕНТІВ, ЗРОБЛЕНІ Й.К. ПАЧОСЬКИМ В УМАНСЬКОМУ ЦАРИЦИНОМУ САДУ (1885-1886 )

НАТУРАЛІСТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ – В.В. МОНТРЕЗОР

 РОДИННЕ КОЛО ТА ЮНІСТЬ ЙОЗЕФА ПАЧОСЬКОГО

 

Контактна інформація

Адреса: вул. Інститутська, 1, м. Умань Черкаська область,

Телефон: (380) 4744-4-69-99; (380) 4744-4-69-89

Е-mail: mamchur-tv@ ukr.net;

http:// www.udau.edu.ua