+38 (04744) 4-69-87
Меню

Інновації та винаходи

Основна мета інноваційної діяльності в Університеті – це орієнтація стратегічних цілей на створення та впровадження у навчальну, наукову, виховну та інші сфери діяльності нових процесів, процедур та технологій, орієнтація дій менеджменту на нові, нестандартні підходи до вирішення проблем та зовнішніх викликів.

Реалізація інноваційної діяльності в УНУС здійснюється через:

 • розробку та впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, здійснення інноваційної діяльності в області наукових досліджень на рівні бакалавр – магістрант – апірант – докторант;
 • розробку новітніх технологій виробництва плодів, ягід і винограду;
 • розробку інноваційних технологій вирощування овочевих, баштанних, лікарських рослин і картоплі;
 • розробку енергоощадних та екологічно безпечних технологій виробництва рослинницької продукції;
 • розробку основ біологізації технологій виробництва рослинницької продукції з використанням біологічно активних речовин природного походження;
 • розробку екологічно чистих (органічних) технологій вирощування основних сільськогосподарських культур відповідно до міжнародних програм отримання екологічно безпечної продукції за міжнародним сертифікатом ISO тощо;
 • розробку ефективних генетико-селекційних моделей створення високоврожайних адаптивних сортів сільськогосподарських культур та біотехнологічних методів мікроклонального розмноження рослин;
 • розробку новітніх технологій зберігання і преробки рослинницької сировини;
 • обґрунтування підвищення продуктивності лісових екосистем та оптимізації фітоценотичної структури садово-паркових ландшафтів;
 • удосконалення економічного механізму господарювання в аграрних формуваннях та менеджменту їх зовнішньошньоекономічної діяльності з метою поглиблення міжнародної економічної інтеграції.
 • розробку та впровадження нових економічних моделей господарювання аграрних формувань різних форм власності, спрямованих на беззбиткове виробництво та самодостатній рівень конкурентоспроможності виробленої продукції.

Інноваційні проекти університету:

 1. Насіння соняшнику гібриду „Армагедон”. 
 2. Будівництво переробного підприємства «Соковий цех».
 3. Залучення інвестицій на виробництво некріплених плодово-ягідних вин в Україні.
 4. Міні-борошномельний комплекс Р6-АВМ-7 продуктивністю 7 т/добу.
 5. Консалтинговий портал «Машиновикористання в сільськогосподарських підприємствах».
 6. Гнучкий малогабаритний пересувний агрегат для приготування кормів та переробки плодоовочевої продукції в малих фермерських господарствах.
 7. Інформаційно-консалтинговий пакетний супровід  підприємств галузі садівництва.
 8. Енергозберігаючі технології вирощування овочів на продукт у зимовій теплиці ТП 810-25 із застосуванням альтернативних джерел енергії.
 9. Вирощування садивного матеріалу лісових і декоративних рослин для створення ландшафтних композицій.
 10. Композиційна суміш препаратів Калібру 75 і Біолану для обробки посівів зернових колосових культур
 11. Визначення залежності захворюваності від екологічних та соціальних факторів міського середовища
 12. Проект біологічної утилізації органіки
 13. Проект конструкції і комерційного використання зеленої садиби
 14. Залучення інвестицій на розвиток фермерства в Україні