+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 09 червня 2021

Здобувачам

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

1. Особи, які професійно провадять в університеті наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну діяльність мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.Такі особи прикріплюються строком до п’яти років.

2. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньонаукової програми згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. Правила та процедури прикріплення визначаються вченою радою Університету.

3. Навчання на третьому рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до Університету з інших навчальних закладів (наукових установ) для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти відповідного вищого навчального закладу (наукової установи). 

4. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою та має право:

- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою в іншому закладі, до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття закладом відповідного рішення);

- вступити до аспірантури Університету для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.