+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 16 липня 2020

Основні напрями наукових досліджень

Програми наукових досліджень університету

 

№ з/п

№ державної реєстрації

Назва програми

1.

0116U003207 Оптимізація використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України

2.

0116U003208 Розробка технологій зберігання і переробки продуктів рослинництва

3.

0116U003210 Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації

4.

0111U001928 Удосконалення існуючих та розробка нових технологій вирощування садивного матеріалу, плодів, ягід і винограду в Правобережному Лісостепу України

5.

0113U002614 Дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва

6.

0108U009772 Розробка методологічних підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва

7.

0115U002988 Концептуальні засади розвитку туристично-рекреаційного комплексу та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів

8.

0115U002789 Науковці Уманського національного університету садівництва: бібліографічний аспект

9.

0116U003209 Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, гуманітарних та природничих наук в аграрному вищому навчальному закладі