+38 (04744) 4-69-87
Меню

Постійно діючі спеціалізовані вчені ради

В Уманському національному університеті садівництва, який має потужну плеяду наукових шкіл та багаті наукові традиції, в різні часові проміжки, починаючи з 1995 року, функціонували спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук:

 Д 74.844.01  - зі спеціальностей 06.01.07 - плодівництво; 06.01.15 - первинна обробка продуктів рослинництва;

К 74.844.02 - зі спеціальностей 03.00.12 - фізіологія рослин; 03.00.07 - мікробіологія; 06.01.01 – землеробство;

К 74.844.03 - зі спеціальності - 08.00.04 - економіка та управління підприємствами;

К 74.844.04 - зі спеціальностей 06.01.06 – овочівництво та 06.01.05 – селекція і насінництво.

 Нині в УНУС функціонує дві постійні спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук, утворені згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 530 від 06.06.2022 р. До складу рад входять, крім штатних працівників університету, широко відомі вчені провідних навчальних закладів та наукових установ України – доктори наук, професори, академіки.