+38 (04744) 4-69-87
Меню

Аспірантура та докторантура

Аспірантура і докторантура  є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. 

Перші аспіранти в Уманському національному університеті садівництва були зараховані ще в 1930 році зі спеціальності «Загальне землеробство», а у 1933 році – зі спеціальностей «Агрохімія», «Агроґрунтознавство та агрофізика», «Рослинництво», «Плодівництво». У 1947 році відкрита аспірантура зі спеціальності «Овочівництво».

Нині підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті  здійснюється через докторантуру із 5 спеціальностей, аспірантуру – з 11 спеціальностей  та самостійну підготовку дисертаційних робіт здобувачами. Всього аспірантами та здобувачами керують  52 наукових керівники – доктори наук, професори і кандидати наук, доценти. За останні 5 років захищено 58 кандидатських дисертацій (в т.ч. PhD) і 16 докторських. Упродовж багаторічної наукової діяльності в університеті започатковано та плідно працюють 12 наукових шкіл відомих учених, інтелектуальний потенціал яких здобув широке міжнародне визнання. Наукові школи є головною передумовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Наукові дослідження ведуться за тематикою, що представляє широкий спектр напрямків агрономічної, природничої та економічної проблематики сучасного аграрного  виробництва.

Головною перевагою Уманського НУС, порівняно з іншими ВНЗ, є можливість науково-практичної підготовки спеціалістів на базі навчально-науково-виробничого відділу з дослідним полем площею 386 га, садом – 103 га, лісом – 465 га.

Керівництво університету активно сприяє проведенню наукової роботи, підтримуючи  відповідний ріст науково-педагогічних кадрів.


Наукова бібліотека, ІІ поверх
тел.: (04744) 3-45-63
email: aspirantura@udau.edu.ua

Напишіть нам


Введіть код