+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 29 травня 2023

Правила прийому до докторантури Уманського національного університету садівництва

 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Перелік галузей знань та спеціальностей, 

за якими оголошується прийом до докторантури

 

Галузь знань

Спеціальність

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та

адміністрування

073

Менеджмент

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ