+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 27 травня 2022

План проведення наукових заходів в Уманському НУС

План проведення в Уманському національному університеті садівництва наукових заходів у 2022 р.

 

№ з/п

Назва заходу

ПІБ відповідального(их) за проведення, телефон, e-mail

Термін проведення

1. 

Міжнародна інтернет-конференція «Інноваційні зернопродукти і технології»

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

професор Любич В.В.

e-mail: LyubichV@gmail.com

тел.: 0978579140

21 лютого

2.  

Круглий стіл «Сучасні цифрові технології у банківській сфері»

 

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

23 лютого

3. 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку інформаційних технологій»

Кафедра інформаційних технологій

доцент Ліщук Р.І.

доцент Бараненко Р.В.

e-mail: baranenkoroman@gmail.com

тел.: (04744)3-33-08

24 лютого

4. 

Науково-практичний семінар «Перспективні елементи технології вирощування видів роду Triticum L, приурочений  135-річчю з Дня народження

І.М. Єрємєєва

Кафедра рослинництва,

професор Яценко А.О.

доцент Полторецька Н.М.

тел.: 0675080082; (04744)3-20-76

e-mail: poltorec@gmail.com

11 березня

5. 

Міжнародний науково-практичний семінар «День саду УНУС»

Кафедра плодівництва і виноградарства,

доцент Яковенко Р.В.

тел.:(04744) 3-23-26, 0679457475

e-mail: plodroma@ukr.net

11 березня

6. 

Науково-практичний семінар «Зарубіжний досвід оподаткування підприємницької діяльності»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

17 березня

7. 

Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання)

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології,

професор Рябовол Л. О.

e-mail:  liudmila1511@ukr.net

тел.: +380995342730

доцент Сержук О. П.

e-mail: Konf_genbreed@ukr.net

тел.: +380979354919

21 березня

8.

Міжнародна наукова інтернет-конференції «Інновації в садівництві»

Кафедра плодівництва і виноградарства,

доцент Майборода В.П.

тел.: 0964343156

 e-mail: vmaiboroda@udau.edu.ua

22 березня

9.

Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку»

Кафедра менеджменту

доцент Халахур Ю.Л.

e-mail:yuliya.zborovska@gmail.com

тел.: 0975928764

22 березня

(перенесено на 22 червня)

10.

Науковий семінар «Стан лісонасінневої справи в Україні»

Кафедра лісового господарства

професор Шлапак В.П.

e-mail: shlapakwp@gmail.com

тел.:0961334178

доцент Іващенко І.Є.

e-mail: ivashchenko_iy@ukr.net

тел.:0677822847

25 березня

11. 

Круглий стіл «Особливості вирощування та формування декоративних рослин»

Кафедра садово-паркового  господарства

доцент Величко Ю.А.,

доцент Осіпов М.Ю.

e-mail: m3dsad@gmail.com

тел.: 0977221644

29 березня

(перенесено на 21 квітня)

12. 

Економічний семінар «Стратегія ефективного розвитку галузі свинарства в Україні» (співдоповідач: президент Асоціації «Свинарі України» Юрченко О.С.)

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

доцент Соколюк С.Ю.,

доцент Коротєєв М.А.,

e-mail: nickoroteyev@gmail.com

тел.: 0979054728 

31 березня

13.

Всеукраїнська конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у Європейський простір»

Кафедра української та

іноземних мов

доцент Каричковська С.П.

e-mail: karychkovska@gmail.com

тел.: 0988858815

6 квітня

14. 

Науково-практичний семінар «Роль маркетингу в розвитку підприємницької діяльності»

Кафедра маркетингу,

доцент Пенькова О.Г.

тел.: 0677452221

e-mail: oxana.penkova@meta.ua

12 квітня

15. 

Круглий стіл «Проєктування садово-паркових об’єктів»

Кафедра садово-паркового  господарства

доцент Величко Ю.А.,

доцент Осіпов М.Ю.

e-mail m3dsad@gmail.com

тел.: 0977221644

14 квітня

16. 

Науково-дискусійний семінар «Сталий розвиток сільських територій в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика»

Кафедра економіки

професор Мудрак Р.П.

e-mail: mrp1974@ukr.net

тел.: 0677736178

19 квітня

17. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»  (заочна форма)

Кафедра технологій харчових продуктів

доцент Заморська І.Л.

тел.: 0977274565

e-mail: zil197608@gmail.com

доцент Чернега А.О.

тел.: 0971486919

e-mail: chernega_andrii@ukr.ne

20 квітня

18. 

Студентська наукова конференція, приурочена 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва

Відповідальна за наукову роботу студентів університету,

доцент Улянич Ю.В.

e-mail: yulia.ulyanich@gmail.com

тел.: 0977221441

22 квітня

(перенесено на 31 травня)

19. 

VІ Міжнародна науково-практична конференція: «Філософія саду  і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»

Кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

професор Ямчук П.М.

тел.: 097 3757477

e-mail: jamchuk1972@gmail.com

22 квітня

(перенесено на 14 квітня)

20. 

Семінар з охорони праці

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

доцент Прокопенко Є.В.

тел.: 0930253361

e-mail: proked@ukr.net

22 квітня

21. 

Науковий дискусійний семінар «Про податки та бухгалтерський облік»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

22 квітня

22. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука, інновації та освіта у сфері геодезії та землеустрою»

Кафедра геодезії, картографії і кадастру, професор Кисельов Ю.О.

тел.: 0963015538

e-mail:  kyseljov@ukr.net

27 квітня

23. 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція: «Садово-паркове господарство: історія, сучасність та перспективи розвитку»

Кафедра садово-паркового  господарства

доцент Величко Ю.А.,

доцент Осіпов М.Ю.

e-mail: m3dsad@gmail.com

тел.: 0977221644

4 травня

24. 

Науково-практичний семінар «Інструменти бухгалтерського обліку для бізнесу в соціальних мережах»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

11 травня

25.

Всеукраїнська конференція «Рубіновські читання» в рамках святкування Дня науки

Кафедра загального землеробства, професор Єщенко В.О.,

доцент Усик С.В.

тел.: (04744) 3-22-13

e-mail: zemlerobstvo@udau.edu.ua

13 травня

26. 

Геометричний семінар

Кафедра математики і фізики

професор Березовський В.Є.

e-mail: berez.volod@rambler.ru

доцент Лещенко С.В.

e-mail: s.v.leschenko1963@gmail.com

тел.: (04744) 3-23-47

14 травня

27. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку лісового господарства»

Кафедра лісового господарства

професор Шлапак В.П.

e-mail: shlapakwp@gmail.com

тел.:0961334178

доцент Іващенко І.Є.

e-mail: ivashchenko_iy@ukr.net

тел.:0677822847

17 травня

28. 

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників

Голова Ради молодих учених

Костецька К.В.

тел.:0972893775

 тел.(04744) 3-43-82

e-mail: kostetskakateryna@gmail.com

18 травня

29.

Науково-практичний семінар «Небезпеки кіберпростору: дослідження специфіки кіберправопорушень»

Кафедра інформаційних технологій

доцент Ліщук Р.І.

Бараненко Р.В.

e-mail: baranenkoroman@gmail.com

тел.: (04744)3-33-08

25 травня

30. 

ХVІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

Факультет економіки і підприємництва,

професор Мальований М.І.,

професор Мудрак Р.П.

 тел.: 0503837814,  0507202277

тел.:  (04744) 3-18-24

e-mail.: finansi_kredit.unus@gmail.com

26-27 травня

31.

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»

Кафедра агроінженерії,

доцент Войтік А.В.

e-mail: pmoapv@udau.edu.ua

тел.: (04744)3-98-37

тел.: (04744)3-98-93

26-27 травня

(перенесено на 16-17 червня)

32.

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми агрономії» (Зінченкові читання)

Кафедра рослинництва,

професор Яценко А.О.

доцент Полторецька Н.М.

тел.: 0933336606; (04744)3-20-76

e-mail: poltorec@gmail.com

3 червня

33.

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Фізичне виховання студентської молоді: проблеми і перспективи»

Кафедра фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін

доцент Чорнобаб І.Ф.

e-mail: chornobab@ukr.net

доцент Осадча Л.А.

e-mail: mega.osadcha@ukr.net

тел.: 0671569334

(04744) 3-23-18

3 червня

34.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення»

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

доцент Улянич Ю.В.

e-mail: yulia.ulyanich@gmail.com

тел.: 0977221441

6-7 червня

35.

Х Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні»

Кафедра овочівництва

професор Улянич О.І.

e-mail: olena.ivanivna@gmail.com,

тел.: 0977660456

15 червня

36. 

Науково-практичний семінар «Бухгалтерський облік в аграрних формуваннях»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

21 червня

37. 

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Сучасні проблеми біології в умовах змін клімату»

Кафедра біології

доцент Леонтюк І.Б.

e-mail: irinaleontyuk0@gmail.com

тел.: 0679001570

22 червня

38. 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Концептуальні засади формування ефективних механізмів менеджменту та логістики в агропродовольчій сфері»

Кафедра менеджменту

доцент Халахур Ю.Л.

e-mail: yuliya.zborovska@gmail.com

тел.: 0975928764

23 червня

39.

Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасного землеробства»

Кафедра загального землеробства, професор Копитко П.Г.,

доцент Усик С.В.

тел.: 0974680109; (04744) 3-22-13

e-mail: zemlerobstvo@udau.edu.ua

24 червня

40.

Круглий стіл «Емфітевзис: особливості договірних відносин, обліку та оподаткування»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

28 вересня

41.

Круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні»

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,

доцент Соколюк С.Ю.,

доцент Коротєєв М.А.,

e-mail: nickoroteyev@gmail.com

тел.: 0979054728  

12 жовтня

42. 

XІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства»

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

доцент Балабак А.В.

e-mail: A.V.Balabak@ukr.net

тел.: 0983419167

13 жовтня

43.

Всеукраїнська інтернет конференція

«Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі»

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології,

професор Рябовол Л. О.

e-mail:  liudmila1511@ukr.net

тел.: +380995342730

доцент Сержук О. П.

e-mail: Konf_genbreed@ukr.net

тел.: +380979354919

15 жовтня

44.

Науково-практичний семінар

«Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ: реалії сьогодення»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

19 жовтня

45.

XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи»

Факультет менеджменту

доцент Каричковська С.П.

e-mail: karychkovska@gmail.com

тел.: 0988858815

 

20 жовтня

46.

Круглий стіл:  «Використання зелених насаджень у проектуванні садово-паркових об’єктів»

Кафедра садово-паркового  господарства

доцент Величко Ю.А.,

доцент Осіпов М.Ю.

e-mail: m3dsad@gmail.com

тел.: 0977221644

20 жовтня

47.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

професор Петренко Н.О.

e-mail: 504petrnko@gmail.com

        тел.: (067)684-14-90

26-28 жовтня

48.

Науковий семінар «Лісівничо-біологічні основи росту деревних порід в умовах Білогрудівського лісу»

Кафедра лісового господарства

професор Шлапак В.П.

e-mail: shlapakwp@gmail.com

тел.:0961334178

доцент Іващенко І.Є.

e-mail: ivashchenko_iy@ukr.net

тел.:0677822847

28 жовтня

49. 

Круглий стіл «Облік - мова бізнесу»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент Михайловина С.О.

e-mail: mihailovina@ gmail.com

тел.: 0671415423

10 листопада

50.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Геодезія, землеустрій, кадастр: перші кроки в науку»

Кафедра геодезії, картографії і кадастру, професор Кисельов Ю.О.

тел.: 0963015538

e-mail:  kyseljov@ukr.net

11 листопада

51.

Всеукраїнська студентська наукова інтернет-конференції «Інновації в садівництві»

Кафедра плодівництва і виноградарства,

доцент Майборода В.П.

 e-mail: vmaiboroda@udau.edu.ua

тел.: 0964343156

 

23 листопада

52.

Науково-практичний семінар

«Машиновикористання   в сільськогосподарських підприємствах»

Кафедра агроінженерії,

доцент Войтік А.В.

e-mail: pmoapv@udau.edu.ua

тел.: (04744)3-98-37

тел.: (04744)3-98-93

23 листопада

53.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання захисту рослин»

Кафедра захисту і карантину рослин

доцент Крикунов І.В.

тел.: 0503864390

e-mail: kiv1000@ukr.net

29 листопада

54.

Науково-практична Інтернет конференція: «Перспективи розвитку  лісового і садово-паркового господарства»

Кафедра садово-паркового  господарства

доцент Величко Ю.А.,

доцент Осіпов М.Ю.

e-mail: m3dsad@gmail.com

тел.: 0977221644

29 листопада

55.

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні питання аграрної науки»

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

 зав. кафедри Черно О. Д.,

e-mail: o.cherno@ukr.net

тел.: 0967750799

ст. викладач Леонова К. П.,

e-mail: leonova_katya@ukr.net

тел.: 0967716621

10 грудня

56. 

XIІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки»

 

Факультет економіки і підприємництва,

професор Мальований М.І.,

доцент Коротєєв М.А.

e-mail: nickoroteyev@gmail.com

тел.: 0979054728

21 грудня