+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 10 квітня 2023

Навчально-наукові лабораторії

№ з/п

Назва лабораторії

Завідувач ННЛ

1

Навчально-наукова лабораторія «Оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях (зі статусом лабораторії масових аналізів)»

Кафедра загального землеробства

доцент, к. с.-г. н.

Коваленко Г.О.

2

Навчально-наукова лабораторія «Агроекології польових культур»  

Кафедра рослинництва

професор, д. с.-г. н.

Яценко А.О.

3

Навчально-наукова лабораторія «Оцінювання якості ґрунтів і продукції рослинництва»

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

професор, д. с.-г. н.

Господаренко Г.М.

4

Навчально-наукова лабораторія «Біотехнології»

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології імені І.П. Чучмія

старший викладач

Крижанівський В.Г. 

5

Навчально-наукова лабораторія «Генетики, селекції  та насінництва»

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології імені І.П. Чучмія

ст. викладач, к. с.-г. наук

Діордієва І.П.

6

Навчально-наукова лабораторія «Плодового розсадництва»

Кафедра плодівництва і виноградарства

доцент, к. с.-г. наук

Буцик Р.М.

7

Навчально-наукова лабораторія «Біологічних основ продуктивності рослин»

Кафедра біології

доцент, к. с.-г. наук

Леонтюк І.Б.

8

Навчально-наукова лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері»

Кафедра біології

доцент,  к.с.-г.н.

Притуляк Р.М.

9

Навчально-наукова лабораторія «Біонеорганічної хімії, якості та безпеки об’єктів сільськогосподарського використання»

Кафедра біології

доцент, к. х. н.

Жиляк І.Д.

10

Навчально-наукова лабораторія «Овочівництва закритого ґрунту»

Кафедра овочівництва

професор,  д.с.-г.н.

Улянич О.І.

11

Навчально-наукова лабораторія «Грибівництва та вигонки овочів»

Кафедра овочівництва

 професор,  д.с.-г.н.

Улянич О.І.

12

Навчально-наукова лабораторія «Екологічної конверсії»

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

 доцент, к. біол.н.

Гнатюк Н.О.

13

Навчально-наукова лабораторія «Технолог»

Кафедра технологій харчових продуктів

професор, д.т.н.

Заморська І.Л.

14

Навчально-наукова лабораторія «Оцінювання якості зерна і продуктів його перероблення»

Кафедра технології зберігання і переробки зерна

 професор, д.с.-г.н. 

Осокіна Н.М.

15

Навчально-наукова лабораторія «Інтродукція, адаптація, розмноження та вирощування декоративних і лісових культур»

Кафедра садово-паркового господарства

доцент, к. с.-г. наук

Осіпов М.Ю.

 16

Навчально-наукова лабораторія «Сучасні геодезичні та землевпорядні технології» 

Кафедра геодезії, картографії та кадастру

 доцент,  к. с.-г. наук

Шемякін М.В.

17

Навчально-наукова лабораторія «Інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва»

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

професор, к.е.н.

Бурляй О.Л.

18

Навчально-наукова лабораторія «Обліково-аналітичного забезпечення діяльності економічних суб’єктів в умовах цифрової трансформації»

Кафедра обліку і оподаткування

доцент, к.е.н.

Михайловина С.О.

19

Навчально-наукова лабораторія «Фінансів, банківської справи та страхування»

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

доцент, к.е.н.

Гузар Б.С.

20

Навчально-наукова лабораторія «Маркетингові рішення»

Кафедра маркетингу

доцент, к.е.н.

Лементовська В.А.

21

Навчально-наукова лабораторія «Менеджменту та логістики»

Кафедра менеджменту

доцент, к.е.н.

Альошкіна Л.П.

22

Навчально-наукова лабораторія «Українознавство»

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін

професор, д.філ.н.

Ямчук П.М.

23

Навчально-наукова лабораторія «Сільський зелений туризм»

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

доцент, к.е.н.

Саковська О.М.