+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 16 липня 2020

Студентські наукові гуртки Уманського НУС

Кафедра

Гурток

Керівник гуртка

Староста гуртка

Кількість студентів

Наукова тематика

Агрохімії і ґрунтознавства

Студентський науковий гурток кафедри агрохімії і ґрунтознавства

викладач

Прокопчук С.В.

Діденко О.І.

76

Удобрення польових культур.

Розробка технології збереження родючості і раціонального використання ґрунтів Правобережного Лісостепу України.

Генетики, селекції рослин та біотехнології

Студентський науковий гурток «Селекція, генетика та біотехнологія рослин»

ст. викладач Полянецька І.О.

Кириченко М. С.

55

Сучасні напрямки селекційних, генетичних та біотехнологічних досліджень сільськогосподарських культур

Загального землеробства

Студентський науковий гурток кафедри загального землеробства

доцент

Костогриз П.В.

Тюха С.В.

42

Обгрунтування короткоротаційних сівозмін різної спеціалізації.

Агроекологічне обґрунтування заходів боротьби з бур’янами в короткоротаційних сівозмінах.

Мінімалізація основного обробітку ґрунту під культури короткоротаційної сівозміни.

Рослинництва

Студентський науковий гурток «Агробіолог»

 

доцент

Полторецька Н.М.

Медик А.О.

35

Наукові основи вирощування сільськогосподарських культур.

Хімії

Студентський науковий гурток «Хімічний»

викладач Давискиба В.В.

Садовська В.

30

Хімія води.

Підприємнцтва, торгівлі та біржової діяльності

Студентський науковий гурток кафедри економіки

доцент

Соколюк С.Ю.

Загребельна А.С.

65

Інноваційно-інвестиційний розвиток АПК.

Економіки

Студентський науковий гурток «Школа успішного бізнесу»

доцент Смолій О.В.

Сербін А.В.

38

Економічна природа підприємницької діяльності в ринкових умовах.

Маркетингу

Студентський науковий гурток «Маркетолог»

доцент

Бортник Т.І.

Бунич Д.Д.

56

Проблеми розвитку маркетингу в контексті ринкової системи господарювання.

Обліку і оподаткування

Студентський науковий гурток «Новини бухгалтерського обліку»

доцент

Оляднічук Н.В.

Веремієнко Н.В.

60

Новини нормативно-правового характеру в бухгалтерському обліку.

доцент

Аніщенко  Г. Ю.

Нагірна А.С.

37

Організація обліку та аналіз положень облікової політики підприємств.

ст. викладач Михайловина С. О.

Голос Т.Б.

68

Актуальні  проблеми  та шляхи удосконалення  бухгалтерського обліку.

Фінансів, банківської справи та страхування

Студентський науковий гурток кафедри фінансів і кредиту

доцент

Транченко О.М.

 

Стойченко А.

 

162

Функціонування підприємницьких структур, система ціноутворення, страхування, фінансово-кредитна та податкова політика.

Економічної кібернетики та інформаційних систем

Студентський науковий гурток кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Кислиця М.А.

Ботвин Т.В.

 

25

Інформаційні системи та технології, оптимізація економіко-математичних методів управління, вдосконалення бухгалтерського обліку.

Української та іноземних мов

Студентський науковий гурток кафедри української та іноземних мов

викладач

Поліщук Н.М.

Мосейчук Н.

30

Зростання культури мовлення студентів.

Менеджменту 

Студентський науковий гурток «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України: проблеми та перспективи»

ст. викладач Зборовська Ю.Л.

Матвієнко Я.А.

80

Напрями підвищення ефективності управління та удосконалення форм організації управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 

Публічного управління та адміністрування

Студентський науковий гурток кафедри менеджменту організацій

 

доцент

Роєнко О.А.

 

 

Гуменна А.С.

19

Удосконалення управління на підприємствах.

викладач Загороднюк

 

Корецька В.С.

20

     

Богачик П.П.

25

Соціально-гуманітарних дисциплін

Студентський науковий гурток з народознавства

викладач

Коваленко-

Чукіна І.Г.

Гуртовенко А.

37

Видатні постаті української історії та історичної науки.

Історія рідного краю.

Туристичне краєзнавство.

Проблеми філософського осмислення національної духовності (український аспект).

Філософська рецепція сучасного інформаційного суспільства : проблеми, виклики, перспективи.

Українська філософська думка в загальноєвропейському і світовому контексті : аспекти теорії й методології  вивчення.

 

Студентський науковий гурток з правознавства

доцент Машковська Л.В.

 

Прокопенко І.

 

25

Правове виховання студентської молоді в Україні.

Правове забезпечення працевлаштування молоді в Україні.

Місце та зміст юридичної відповідальності у структурі правового статусу роботодавця.

 

Біології

Науково-дослідний гурток кафедри біології

 

доцент

Розборська Л.В.

Яценко В.

58

Механізми дії біологічно-активних речовин у посівах різних сільськогосподарських культур.

Захисту і карантину рослин

Студентський науковий гурток кафедри захисту і карантину рослин

доцент

Шевченко Ж. П.

 

Макаренко О. М.

 

34

Вивчення біологічних особливостей розвитку шкідників, збудників хвороб та бур’янів. Розробка та удосконалення систем захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів. Стан поширення карантинних організмів на території України. 

Екології та безпеки життєдіяльності

Студентський науковий гурток кафедри екології та БЖД

 

доцент

Суханова І.П.

Нечепоренко О.

30

Загальна екологія

Овочівництва

Студентський науковий гурток кафедри овочівництва

доцент

Накльока О.П.

Головацька Н.

32

Технологічні заходи вирощування овочевих культур (капустяних, пасльонових, гарбузових, зеленних, багаторічних, цибулевих та ін.). 

Плодівництва і виноградарства

Студентський науковий гурток кафедри плодівництва і виноградарства "Гомін саду"

доцент

Буцик Р.М.

Кисіль М.А.

19

 Досвід проходження виробничих практик.

 Ведення науково-дослідної роботи.

Захист звітів.

 Зустрічі з фахівцями на виробництві.

 Вивчення помологічних сортів плодових. 

Садово-паркового господарства

Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми садово-паркового господарства»

доцент

Харченко Н.І.

Сіденко О.

30

Розробка проектів озеленення та благоустрою об’єктів різного призначення.

Вивчення особливостей використання інтродукованих видів декоративних рослин в озелененні. 

Лісового господарства

Студентський науковий гурток кафедри лісового господарства

ст. викладач

Баюра О.М.

Новостройний С.К.

24

Рубки головного користування та рубки догляду.

Підвищення продуктивності лісів.

Природне поновлення лісів.

Проектування розсадників .

Проектування лісових культур.

Вирощування садивного матеріалу.

Реконструкція малоцінних насаджень.

Зрошування розсадників.

Заліснення меліоративних фондів. 

Математики та фізики

Студентський науковий гурток кафедри математики та фізики

викладач

Ненька Р.В.,

викладач

Лещенко С.В.

 

Лялько А.В.

12

Математичні методи в АПВ.

 

доцент

Ковальов Л.Є.

 

Чистов В.В.

11

Закони фізики у живій природі і техніці.

 

Прикладної інженерії та охорони праці

Студентський науковий гурток «Новатор»

доцент

Мамелюк Н.С.

Бабкін В.О.

20

Перспективні напрямки технології заморожених продуктів.

Теоретичні аспекти заморожування.

Енергозберігаючі технології в харчових виробництвах.

Сучасні методи випробувань механічних властивостей матеріалів.

Наближений синтез кривошипно-шатунного механізму за допомогою програми MathCad.

Сучасні тенденції промислового будівництва.

Проблеми безпеки праці на підприємствах харчової промисловості. 

Процесів, машин та обладнання АПВ

Студентський науковий гурток «Інженер-дослідник»

ст. викладач

Кравченко В.В.

Поліщук Р.В.

21

Дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва.

Технології зберігання і переробки зерна

Студентський науковий гурток кафедри технології зберігання і переробки зерна

ст. викладач

Костецька К.В.

Берекеля А.С.

18

Вплив умов вирощування на хлібопекарські властивості зерна пшениці озимої.

Фактори впливу на технологічні властивості сировини для виробництва комбікормів.

Особливості зберігання зерна в металевих зерносховищах.

Особливості режимів зберігання зернових мас.

Зберігання зерна в контрольованій атмосфері.

Дослідження процесів, що відбуваються у зернопродуктах під час зберігання зерна.

Дослідження процесів, що відбуваються в борошні при його зберіганні.

Удосконалення режимів сушіння зернової сировини.

Використання нових видів сировини для виробництва комбікормів.

Технології зберігання і переробки плодів та овочів

Студентський науковий гурток «Харчовик»

ст. викладач

Заболотна А.В.

Андрухів С.С.

81

Розробка та вдосконалення технологій плодово-ягідних вин.

Удосконалення технології, розширення асортименту та покращення якості консервів, зокрема плодоовочевих натуральних, маринадів, соків, напоїв, пюреподібних продуктів.

Вивчення впливу умов зберігання на якість плодів та овочів.

Вивчення впливу осмотичного зневоднення на фізико-хімічні показники якості заморожених плодів та овочів.

Туризму та готельно-ресторанної справи

Студентський науковий гурток

ст. викладач

Коваленко Л.Г.

 

25

Сприяння реалізації та представництво наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів.

Геодезії, картографії і кадастру

Студентський науковий гурток

к.е.н., доцент Удовенко І.О.

Ільченко Т

14

Розглядаються проблемні питання розвитку та становлення землевпорядкування в Україні та у світі в цілому, проводиться аналіз різного виду картографічних матеріалів та кадастрових документів