+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 11 лютого 2022

Студентські наукові гуртки Уманського НУС

Кафедра

Гурток

Керівник гуртка

Староста гуртка

Кількість студентів

Наукова тематика

Агрохімії та ґрунтознавства

Студентський науковий гурток кафедри агрохімії та ґрунтознавства

викладач-стажист.Леонова К. П.

Дяченко

А. О.

48

Удобрення польових культур та розробка технології збереження родючості і раціонального використання ґрунтів Правобережного Лісостепу України

Генетики, селекції рослин та біотехнології

Студентський науковий гурток «Селекція, генетика та біотехнологія рослин»

доцент Коцюба С. П.

Йосипенко К. С.

52

Сучасні напрями селекційних, генетичних та біотехнологічних досліджень сільськогосподарських культур

Загального землеробства

Студентський науковий гурток «Загальне землеробство»

ст. викладач Борисенко В. В.

Грабчак

Б. В.

45

Зниження енергозатратності технологій в рільництві

Рослинництва

Студентський науковий гурток «Агробіолог» кафедри рослинництва

доцент Полторецька Н. М.

Бащенко

С. Є.

55

Удосконалення існуючих і розробка нових технологій вирощування польових культур

Лісового господарства

Студентський науковий гурток кафедри лісового господарства

доцент, Іващенко І.Є.

Баденко А.С.

26

Розмноження аборигенних та інтродукованих деревних, кущових і трав’яних рослин у Правобережному Лісостепу України та використання їх у культурі

Геодезії, картографії і кадастру

Студентський науковий гурток кафедри геодезії, картографії і кадастру

доцент Кирилюк В.П.

Гура О.Б.

64

Геодезичне забезпечення використання і управління природно-ресурсним потенціалом України

Фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін

Студентський науковий гурток кафедри фізичного виховання та психолого- педагогічних дисциплін

доцент Осадча Л.А.

 

Мамчур Ю.В.

 

30

 

Психологічний портрет сучасного студента

 

1.психологія

2.фізичне виховання та спорт

 

доцент

Чорнобаб І.Ф.

Савчук І.І.

45

Психолого- педагогічні особливості підготовки спортсменів

Садово –паркове господарство

Студентський науковий гурток «Актуальні проблеми садово-паркового господарства»

доцент

Харченко Н.І.

Сіденко О.

30

Розробка проектів озеленення та благоустрою об’єктів різного призначення.

Вивчення особливостей використання інтродукованих видів декоративних рослин в озелененні.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Студентський науковий гурток кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

доцент Коротєєв М.А.

Чернега А.Ю.

87

Бізнес-моделі та механізми забезпечення сталого інноваційного розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Економіки

Студентський науковий гурток кафедри  економіки

«Школа успішного бізнесу»

доцент Смолій Л.В.

 

Гайда О.С.

47

Реалізація наукового і творчого потенціалу здобувачів вищої освіти з питань функціонування сучасної ринкової економічної системи в умовах глобалізації та європейської інтеграції.

 

Інформаційних технологій

студентський науковий гурток кафедри інформаційних технологій

доцент

Бараненко Р.В.

Алексеєнко А.А.

27

Теоретичні і методологічні основи моделювання, проектування, розробки та супроводу комп’ютерних систем

Маркетингу

Студентський науковий гурток «Маркетолог і сьогодення»

ст. викладач Семенда О.В.

Бойко Я.М.

88

Проблеми розвитку маркетингу в контексті ринкової системи господарювання.

Обліку і оподаткування

Студентський науковий гурток кафедри обліку і оподаткування «Професійні бухгалтерські студії»

доцент Поліщук О.М.

Бужан І.В.

(ІІ і ІІІ курс)

79

Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку і оподаткування

 

доцент Аніщенко Г.Ю.

Вовк В.В.

(ІV курс)

51

Науково-практичні аспекти обліку, аудиту та оподаткування

 

доцент Михайловина С.О.

Волков Н.М.

31

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності аграрних підприємств

Фінансів, банківської справи та страхування

Студентський науковий гурток кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Юний фінансист»

доцент

Улянич Ю.В.

Яковенко О. Р.

25

Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі

Туризму та готельно-ресторанної справи

Студентський науковий гурток «Туристична та готельно-ресторанна індустрія України: етапи становлення, функціонування та шляхи розвитку»

доцент Саковська О.М.

Загирняк 

Я.В.

128

Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України: інноваційні аспекти

 

Менеджменту

Проблемні аспекти менеджменту та логістики

доцент Халахур Ю.Л.

Точініна О.В.

74

  1. Управління виробничою та збутовою діяльністю підприємства.

2. Формування експортного потенціалу підприємств АПК.

  1. Удосконалення управління експортно-імпортними операціями підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  2. Аспекти конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
  3. Проблеми залучення іноземних інвестицій в агарну сферу України.
  4. Теоретичні та прикладні проблеми логістики.
  5. Управління ланцюгами поставок.
  6. Логістична модель експортно-імпортних операцій тощо.

Соціально-гуманітарних і правових дисциплін

Студентський науковий гурток з історії та культури України

доцент Доморос-лий В.І.

Горова І. 31-М

24

1. 30-річчя суверенітету України: проблеми, надбання.

2. Український постмодернізм, як складова частина світового.

3. Проблема влади у суспільному житті України.

4. Філософія прагматизму та сучасні українські реалії.

 

Студентський науковий гурток з правових  дисциплін

доцент Поліщук О.А.

Мокроус В.А.

41-т

25

Проблеми правового регулювання аграрних, екологічних, трудових, цивільних, адміністративних та кримінальних відносин в Україні

Прикладної інженерії та охорони праці

Студентський науковий гурток «Новатор»

доцент Кепко О.І.

Грабова Д.М.

42

–      проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки;

–  актуальні питання енергозбереження в Україні;

–  фундаментальні проблеми механіки.

Агроінженерії

Студентський науковий гурток «Інженер-дослідник»

Доцент Кравченко В.В.

Діденко Р.В.

30

аналіз і удосконалення параметрів робочих органів машин для розсадництва;

дослідження робочих органів культиватора для стрічкового обробітку грунту;

поліпшення паливної економічності та зниження димності автотракторних дизелів;

вдосконалення робочих органів посівної техніки;

проектування технологічних процесів то і ремонту сільськогосподарської техніки;

комплектування мта в сучасних технологіях вирощування агрокультур;

гідропривід с.-г. техніки;

аналіз і удосконалення параметрів робочих органів подрібнювачів рослин;

аналіз і удосконалення методів зміцнення робочих органів ґрунтообробних знарядь;

обґрунтування систем технологій збирання біологічного врожаю конопель;

аналіз і удосконалення засобів механізації і автоматизації с.-г. виробництва;

механізація технологічних процесів у садівництві;

система «водій-автомобіль-дорога» та методи підвищення її безпеки.

Технологій харчових продуктів

Студентський науковий гурток

«Харчовик»

викладач

Худік Л.М.

Ляшенко Ю.Ю.

8

властивості сировини;

вплив технологічних прийомів на збереженість біологічної цінності продуктів харчування;

розроблення нових види страв підвищеної цінності;

удосконалення технології виробництва продукції ресторанного господарства.

Технології зберігання і переробки зерна

Студентський науковий гурток кафедри технології зберігання і переробки зерна «Дослідник»

доцент

Костецька К.В.

Дідківська Д.О.

30

розроблення ресурсоощадних технологій зберігання та перероблення зерна;

формування якості й безпечності зерна та зернопродуктів;

розроблення та вдосконалення технологій, режимів зберігання і перероблення зерна та зернопродуктів;

розроблення інноваційних зернових продуктів.

Математики і фізики

Студентський науковий гурток з вищої математики

викладач

Лещенко С.В.

Олійник С.В.

12

використання математичного моделювання під час розв’язання прикладних задач сільськогосподарської тематики;

вирішення типових завдань із математики за програмою всеукраїнської олімпіади.

Математики і фізики

Студентський науковий гурток з фізики

доцент

Ковальов Л.Є.

Мамалига А.М.

16

розв’язання складних задач прикладного характеру в галузі виробництва та технологій;

вирішення типових завдань із фізики за програмою всеукраїнської олімпіади.

Захисту і карантину рослин

Студентський науковий гурток кафедри захисту і карантину рослин

викладач

Чухрай Р.В.

Тодосійчук А.Є.

35

Уточнення видового складу і біології розвитку шкідників, збудників хвороб і бур’янів України та удосконалення систем захисту сільськогосподарських культур, лісових та садовопаркових насаджень від них

Плодівництва і виноградарства

 

Студентський науковий гурток кафедри плодівництва і виноградарства

доцент Буцик Р. М.

Бурковецький О. О.

56

Наукові дослідження та сучасні досягнення у вирощуванні плодових і ягідних культур.

Овочівництва

Студентський науковий гурток кафедри овочівництва

доцент Накльока О.П.

Бондар Я. П.

70

Підбір сортименту та основні елементи технології вирощування овочевих культур в умовах зони Лісостепу України

Біології

Студентський науковий гурток кафедри біології

викладач Ляховська Н.О.

Любченко А. С.

50

Дослідження біологічних та фізіолого-біохімічних процесів у культурних рослинах при дії на ни ЗЗР та стимуляторів росту

Екології та безпеки життєдіяльності

Студентський науковий гурток кафедри екології та безпеки життєдіяльності

доцент Балабак 

 А.В.

 

Стеценко А. В.

30

Екологічні та географічні дослідження у забезпеченні збалансованого природокористування