+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 14 червня 2021

Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах (Сlimed, Еrasmus+)

    

                           

 

Уманський НУС став співвиконавцем проекту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd”,

619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

 

Мета та завдання проєкту:

Загальна мета проєкту – розробка компетентнісно-орієнтованих навчальних планів для безперервної комплексної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування (КО) в Україні, а також ініціювання та розвиток додаткової освіти в галузі змін клімату (ЗК) для осіб, які приймають рішення, фахівців залежних від клімату галузей економіки (ЗКГЕ) та широких мас населення.

Конкретні завдання проєкту:

 1. Розробка компетентнісно-орієнтованих концепцій професійної освіти в галузі кліматичного обслуговування та додаткової освіти для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
 2. Розробка навчальних і навчально-методичних матеріалів, підготовка дистанційних і змішаних курсів з метою формування методичного забезпечення для безперервної і комплексної професійної підготовки фахівців в галузі кліматичного обслуговування.
 3. Розробка змішаних курсів в галузі змін клімату та адаптації до них для осіб, які приймають рішення, а також масових відкритих онлайн курсів (MOOC-курсів) у цій самій галузі для фахівців залежних від клімату галузей економіки.
 4. Розробка масових відкритих онлайн курсів у галузі змін клімату та адаптації до них для широких мас населення з урахуванням концепції освіти впродовж всього життя.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз освітніх потреб та розробка спільних освітніх стратегій.
 • Створення науково-освітньої платформи та інформаційних систем.
 • Розробка курсів ClimEd: для освіти впродовж всього життя в галузі КО, для фахівців в галузі КО, фахівців ЗКГЕ та осіб, які приймають рішення, модулів з економіки ЗК та MOOC-курсів для широкої громадськості.
 • Пілотне тестування ClimEd: впровадження розроблених курсів, просування MOOC-курсів на міжнародних та національних платформах.
 • Нарощування потенціалу персоналу: тренінги.
 • Забезпечення та контроль якості.
 • Розповсюдження та використання результатів.
 • Управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Адаптована рамка компетенцій у галузі КО.
 2. Концепція багаторівневої освіти в галузі КО.

III. Рекомендації щодо навчання та розробки навчальних програм у галузі КО.

 1. Науково-освітня платформа, телекомунікаційні та інформаційні системи.
 2. Розроблені курси ClimEd: курси для освіти впродовж всього життя в галузі КО, курси для фахівців у галузі КО, курси для фахівців ЗКГЕ та осіб, які приймають рішення, модулі з економіки ЗК та MOOC-курси.
 3. Проведені навчальні заходи (тренінги).

VII. Підвищення кваліфікації адміністративного та науково-педагогічного персоналу.

VIII. Стратегія та план забезпечення якості.

Партнерство:

 • Університет Ровіра і Віргілі, м. Таррагона, Іспанія
 • Естонський університет наук про життя, м.Тарту, Естонія
 • Одеський державний екологічний університет, Україна
 • Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
 • Національний університет «Львівська політехніка», Україна
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Україна
 • Білоцерківський національний аграрний університет, Україна
 • Одеський національний медичний університет, Україна
 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
 • Уманський національний університет садівництва
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Контакти:

Університет Гельсінкі, Фінляндія

Проф. Серґей ЗІЛІТІНКЕВИЧ

Координатор

sergej.zilitinkevich@fmi.fi

+358505732203

Веб-сайт проєкту: www.climed.network

 

Координатори проекту від Уманського національного університету садівництва:
Проф.Сонько Сергій Петрович
(04744) 3-44-01sp.sonko@gmail.com


Василенко Ольга Володимирівна, доцент
(04744)3-44-01 olga.volodimirivna@mail.ru

Матеріали