+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 27 січня 2023

Наукові школи

Упродовж багаторічної наукової діяльності в Уманському національному університеті садівництва започатковані та плідно працюють наукові школи відомих учених, очолювані докторами наук, професорами, академіками, інтелектуальний потенціал яких здобув широке міжнародне та вітчизняне визнання і є головною передумовою підготовки висококваліфікованих фахівців:
 1. Наукова школа з вивчення біології та технології вирощування плодових культур (Заморський В.В., Мельник О.В.).
 2. Наукова школа з вивчення біології і технології вирощування овочевих культур (Улянич О.І.).
 3. Наукова школа з мікробіології і фізіології рослин (Карпенко В.П.).
 4. Наукова школа удосконалення системи землеробства в Лісостепу України з плодовими та польовими культурами (Копитко П.Г., Єщенко В.О.)
 5. Наукова школа з агрохімії та ґрунтознавства (Господаренко Г.М., Недвига М.В.).
 6. Наукова школа з рослинництва і кормовиробництва (Полторецький С.П.).
 7. Наукова школа з технології зберігання і переробки плодів та овочів (Осокіна Н.М., Токар А.Ю.).
 8. Наукова школа з генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур  (Рябовол Л.О.).
 9. Наукова школа захисту і карантину рослин (Яновський Ю.П.).
 10. Наукова школа з лісових культур та фітомеліорації  (Шлапак В.П.).
 11. Наукова школа з економіки сільського господарства (Непочатенко О.О., Уланчук В.С., Семенда Д.К., Нестерчук Ю.О.).
 12. Наукова школа з вивчення методів удосконалення механізмів менеджменту організацій (Школьний О.О.)