+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 04 вересня 2023

Нормативно-правова база

Закон України "Про вищу освіту"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою КМУ від 23.03.2016 №261 (зі змінами)

Порядок  присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою КМУ від 12 січня 2022 р. № 44

Порядок  присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук, затверджений Постановою КМУ  від 17 листопада 2021 р. № 1197

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом МОН від 13.12.2021  № 1359

Перелік діючих докторських спеціалізованих вчених рад

Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОН України від 12.01.2017 №40)

Перелік наукових фахових видань України

Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 23.09.2019 №1220)

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів (Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758)

Щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти (Лист МОН України від 24.10.2017 р. № 1/9-565)

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Положення Уманського національного університету садівництва

Порядок представлення та оцінювання презентації дослідницької пропозиції в Уманському національному університеті садівництва

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Уманському національному університеті садівництва

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про науково-педагогічну  практику  здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Уманському НУС

Положення про наукового керівника здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в Уманському НУС 

Порядок звітування  аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

Положення про порядок проведення публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в Уманському НУС 

Положення про порядок проведення публічної презентації наукових результатів дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в Уманському НУС 

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському НУС

Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Уманського НУС

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам та аспірантам Уманського НУС

 Положення про реферат докторської дисертації, що подається до спеціалізованих вчених рад Уманського національного університету садівництва