+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 09 червня 2021

Нормативно-правова база

Закон України "Про вищу освіту"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою КМУ від 23.03.2016 №261 (зі змінами)

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою КМУ від 06.03.2019 №167 (зі змінами від 29.10.2020 р.)

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений Постановою КМУ від 24.07.2013 №567 (зі змінами)

Мережа спеціалізованих вчених рад

Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОН України від 12.01.2017 №40)

Перелік наукових фахових видань України

Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 23.09.2019 №1220)

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів (Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758)

Про затвердження форм документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії (Наказ МОН України від 22.04.2019 № 533)

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки (Наказ МОН України від12.05.2015  № 525)

Порядок подання повідомлень про захист дисертацій (лист МОН України від 26.09.2019 р. № 1/9-606)

Щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти (Лист МОН України від 24.10.2017 р. № 1/9-565)

Щодо спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів (Лист МОН України від 25.11.2019 р. № 1/9-726)

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 567

 

Положення Уманського національного університету садівництва

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському НУС

 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Уманського НУС

Положення про попередню експертизу дисертацій, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії чи доктора наук

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Уманському НУС

Порядок представлення та оцінювання презентації дослідницької пропозиції в Уманському НУС

Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів

Положення про преміювання аспірантів і докторантів (здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та доктора наук) Уманського НУС

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам та аспірантам Уманського НУС