+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 02 червня 2022

Нормативно-правова база

Закон України "Про вищу освіту"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою КМУ від 23.03.2016 №261 (зі змінами)

Порядок  присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою КМУ від 12 січня 2022 р. № 44

Порядок  присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук, затверджений Постановою КМУ  від 17 листопада 2021 р. № 1197

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом МОН від 13.12.2021  № 1359

Перелік діючих докторських спеціалізованих вчених рад

Вимоги до оформлення дисертації (наказ МОН України від 12.01.2017 №40)

Перелік наукових фахових видань України

Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 23.09.2019 №1220)

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів (Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758)

Щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти (Лист МОН України від 24.10.2017 р. № 1/9-565)

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Положення Уманського національного університету садівництва

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Уманському НУС

 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Уманського НУС

Положення про попередню експертизу дисертацій, що подаються на здобуття наукового ступеня доктора філософії чи доктора наук

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Уманському НУС

Порядок представлення та оцінювання презентації дослідницької пропозиції в Уманському НУС

Положення про навчально-педагогічну практику аспірантів

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам та аспірантам Уманського НУС