+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 25 квітня 2024

Правила прийому до аспірантури Уманського національного університету садівництва

Вступ до Уманського національного університету садівництва з метою підготовки в аспірантурі здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року № 502), Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266, та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Уманського національного університету садівництва.

Галузь знань

Спеціальність

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

Акредитовано до 01.07.2027

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Відсутня

073

Менеджмент

Менеджмент

Відсутня

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Відсутня

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

Відсутня

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології

Відсутня

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Агрономія

Акредитовано до 01.07.2026

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Акредитовано до 01.07.2027

203

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Акредитовано до 01.07.2027

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Акредитовано до 01.07.2027

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Акредитовано до 01.07.2027

 Строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників 

Етапи вступної кампанії

Строки вступної кампанії

за рахунок видатків державного бюджету

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб

Початок прийому заяв та документів

20 липня 2024

Закінчення прийому заяв та документів

до 1800 год. 19 серпня 2024

Строки проведення вступних

випробувань

20 серпня - 23 серпня 2024

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 год. 26 серпня 2024

Виконання вступниками вимог до зарахування

до 1800 год.

27 серпня 2024

до 1800 год.

29 серпня 2024

Зарахування вступників

28 серпня 2024

30 серпня 2024

Початок навчання

01 вересня 2024

Прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань:
 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
 • презентації дослідницької пропозиції чи досягнень відповідно до «Порядку представлення та оцінювання дослідницької пропозиції чи досягнень в УНУС», схваленого Вченою радою УНУС, протокол № 6 від 11.04.2024.

 ВАЖЛИВО!!!

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного  іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Дізнатись детальніше.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),  здійснює приймальна комісія УНУС у період з 7 до 29 травня 2024 р.(для участі в основній сесії).

 

Перелік документів, які вступник додає до заяви, поданої в паперовій формі:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію чинного військово-облікового документа, визначеного у пункті 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487;
 • копію документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • рекомендацію Вченої ради (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
 • екзаменаційний листок учасника / учасниці ЄВІ 2023 або 2024 років;
 • дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) – з англійської мови; дійсний сертифікат TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) – з німецької мови; дійсний сертифікат тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) – з французької мови (за наявності);
 • 4 фотокартки 3x4.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ