+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 28 листопада 2019

Звітування підрозділів університету за наукову та інноваційну діяльність у 2019 році

 

25–27 листопада 2019 року в Уманському національному університеті садівництва за розпорядженням ректора № 01-08/13 проходило щорічне звітування підрозділів університету за наукову та інноваційну діяльність.

 

        Основними критеріями, що бралися до уваги під час звітування були: узагальнена інформація щодо наукової та інноваційної діяльності; найважливіші результати прикладних та фундаментальних досліджень; конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; інформація про комерціалізацію науково-технічних розробок; наукові праці, опубліковані у 2019 році у виданнях, що мають імпакт-фактор, зокрема у наукометричних базах Scopus, Web of science; наукові праці, опубліковані у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва тощо; участь науково-педагогічних працівників у наукових заходах.

Завідувачі кафедр, відповідальні за наукову роботу в підрозділах університету доповіли основні наукові здобутки за 2019 р. У представленому медійному матеріалі було відображено основні показники наукової та інноваційної діяльності підрозділів університету.

Підсумовуючи у цілому, можна констатувати, що в порівнянні з 2018 роком в університеті значно зросла опублікованість науково-педагогічних працівників у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, також збільшилась кількість договорів господарчої тематики, за якими працюють науково-дослідні лабораторії університету та кафедри.

Звіти було схвалено з відповідними зауваженнями й побажаннями.

НДЧ УНУС