+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 07 грудня 2018

Звітування підрозділів університету за наукову та інноваційну діяльність у 2018 році

 

         4–6 грудня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва, згідно розпорядження ректора № 01-08/18, відбулось традиційне звітування підрозділів університету за наукову та інноваційну діяльність.

        Основними критеріями, що оцінювалися під час звітування були: узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності; найважливіші результати прикладних та фундаментальних досліджень; конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; інформація про комерціалізацію науково-технічних розробок; наукові праці, опубліковані у 2018 році у виданнях, що мають імпакт-фактор, зокрема у наукометричних базах Scopus, Web of science; наукові праці, опубліковані у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва тощо; участь науково-педагогічних працівників у наукових заходах; наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними та вітчизняними  організаціями й ін.

       Завідувачі кафедр, відповідальні за наукову роботу в підрозділах університету доповіли основні наукові здобутки за 2018р. У представленому медійному матеріалі було відображено основні показники наукової та інноваційноїї діяльності підрозділів університету. У цілому, у порівнянні з 2017 роком, значно зросла опублікованість науково-педагогічних працівників у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Copernicus.

Всі звіти були схвалені з відповідними зауваженнями й побажаннями.

 

НДЧ УНУС