+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 26 лютого 2016

Зі спеціальності - 08.00.04 - економіка та управління підприємствами

Спеціалізована вчена рад К 74.844.03 була створена за наказом ВАК України від 10 листопада 2010 р. N 37-06/7 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Головою спецради призначено д.е.н., професора О. О. Непочатенко, ученим секретарем спецради – к.е.н. доцента М. А. Коротєєва.

За період роботи спецради успішно захищено більше 20 дисертацій.

Контактна інформація:

(04744) 3-87-89

вул. Інтернаціональна, 1, навчальний корпус №5

econ_unus@rambler.ru