+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 17 листопада 2022

Зі спеціальностей 06.01.07 - плодівництво; 06.01.15 - первинна обробка продуктів рослинництва

Спеціалізована вчена рада Д 74.844.01 була створена у 1995р. за наказом ВАК України спочатку як кандидатська рада зі спеціальності землеробство, до складу якої входили фахівці з плодівництва. В цей час головою ради був завідувач кафедри загального землеробства доктор с.-г. наук, професор В. О. Єщенко, вченим секретарем – доцент цієї ж кафедри Опришко В. П. У 1998р. рада була реорганізована у кандидатську раду з двох спеціальностей – землеробство та плодівництво, а з 2000 року –  в докторську – зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво. Головою ради було призначено проректора з наукової роботи  доктора с.-г. наук, професора А. О. Красноштана, вченим секретарем – доцента В. В. Заморського. З 2003 р. спецраду очолив тодішній ректор професор П. Г. Копитко, вченим секретарем був призначений доцент кафедри плодівництва і виноградарства В.В.Манзій. З лютого 2004 р. раді було надано повноваження розгляду дисертацій зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва.

У 2008–2013рр. спеціалізовану вчену раду очолював завідувач кафедри плодівництва і виноградарства професор О. В. Мельник. 

За наказом Міністерства освіти і науки України № 1411 від 10 жовтня 2013 року головою ради призначено завідувача кафедри технології зберігання і переробки зерна професора Осокіну Н.М., вченим секретарем – доцента цієї ж кафедри Герасимчук О.

До нинішнього складу ради входять провідні науковці Уманського НУС, доктори наук професори – О. В .Мельник, А. Ф. Балабак, П. Г. Копитко, В. В. Заморський, А. П. Бутило, В. М. Найченко, А. Ю. Токар, а також відомі вчені з наукових і навчальних установ України – професори В. Б. Ковальов, В. І. Майдебура, В. Й. Іванченко, Т. Є. Кондратенко, М. О. Самойленко, Л. М. Пузік та ін.

За період роботи в спеціалізованій вченій раді успішно захищено 44 дисертації, з них дві докторських і три кандидатських зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва й одна докторська та 38 кандидатських зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво, переатестовано чотири кандидатські дисертації зі спеціальності плодівництво.

Осокіна Ніна Максимівна

Голова спеціалізованої вченої ради
доктор с.-г. наук, професор, 

зав. кафедри, професор

Герасимчук Олена Петрівна

Вчений секретар
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології

переробки та зберігання зерна

 

Контактна інформація:

(04744) 3-43-82

 вул. Інститутська, 1, корпус №1, 1 поверх

 unus-zerno@ukr.net