+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 30 вересня 2016

Зі спеціальностей 06.01.06 – овочівництво та 06.01.05 – селекція і насінництво

Спеціалізована вчена рада К 74.844.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.01.06 – овочівництво й 06.01.05 – селекція і насінництво в Уманському національному університеті садівництва затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015 року.

Захищені роботи:

Діордієва Ірина Павлівна — «Створення та оцінка чотиривидових форм тритикале» — 06.01.05 — селекція і насінництво. (науковий керівник — д. б. н. Парій Ф.М.).

Ненька Олександра Василівна — «Комплексна оцінка запилювачів уманської селекції для створення генетичних джерел господарсько-цінних ознак цукрових буряків»  — 06.01.05 — селекція і насінництво. (науковий керівник — к. б. н Корнеєва М.О.).

Тимошенко Ольга Василівна —  «Селекційно-генетична оцінка вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої за господарсько-цінними ознаками» — 06.01.05 — селекція і насінництво. (науковий керівник — д. с.-г. н. Гірко В.С., к. с.-г. н. Стариченко В.М.).

Роп Руслана Юріївна — «Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку озимого на насіння в умовах Західного Лісостепу України»  — 06.01.05 — селекція і насінництво. (науковий керівник — д. с.-г. н. Волощук О.П.).

Сорока Людмила Володимирівна — "Оптимізація технології вирощування індау посівного і дворядника тонколистого у Правобережному Лісостепу України", — 06.01.06 – овочівництво. (науковий керівник — д. с.-г. н. Улянич О.І.).

 

Улянич Олена Іванівна

Голова спеціалізованої вченої ради

доктор с.-г. наук, професор,

завідувач кафедри овочівництва

Любченко Андрій Іванович

Вчений секретар

кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики,

селекції рослин та біотехнології 

 

 

Контактна інформація:

(04744) 3-40-82

вул. Інститутська, 1, корпус №1, перший поверх, к. 85