+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 27 вересня 2016

Зі спеціальностей 03.00.12 - фізіологія рослин; 03.00.07 - мікробіологія; 06.01.01 - землеробство

Спеціалізована вчена рада з розгляду та проведення захистів дисертацій за спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.07 – мікробіологія була створена в Уманському національному університеті садівництва за наказом № 561 Вищої атестаційної комісії України від 09.11.2006 р. Головою спеціалізованої вченої ради була призначена доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри біології Уманського НУС Грицаєнко Зінаїда Мартинівна, вченим секретарем – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології Карпенко Віктор Петрович.

Відкриття ради стало великим досягненням в розвитку прикладної науки з фізіології рослин і мікробіології як фундаментальної теоретичної основи для підготовки високопрофесійних фахівців агрономічних і біологічних спеціальностей у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що, в свою чергу, вимагало постійної підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів – докторів і кандидатів наук за цими спеціальностями. В Україні – в університетах, академіях, інститутах агрономічного, педагогічного профілів – спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальностями фізіологія рослин і мікробіологія (сільськогосподарські науки) на той час не існувало. 

Від початку свого заснування рада успішно пройшла два перезатвердження ВАК України (2008, 2011рр.) та останнє – МОН України, згідно якого (наказ № 1609 від 21.11.1013р.) головою спецради призначена доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри біології Уманського НУС Грицаєнко Зінаїда Мартинівна, вченим секретарем – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології Притуляк Руслан Миколайович.

За увесь період роботи вченої ради захищено 4 докторські дисертації, з них 2 – по мікробіології і 2 – по фізіології рослин, та більше 30 кандидатських дисертацій. Це дало можливість вищим навчальним закладам України, таким як національний університет біоресурсів і природокористування, національний авіаційний університет, Вінницький національний аграрний університет, Тернопільський державний педагогічний університет, Ніжинський державний педагогічний університет, національний університет ім. І. Франка, Уманський національний університет садівництва й ін. одержати висококваліфіковані кадри зі спеціальностей фізіологія рослин і мікробіологія.

Карпенко Віктор Петрович

Голова спеціалізованої вченої ради
доктор с.-г. наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності
(04744) 4-69-81 v-biology@mail.ru

Притуляк Руслан Миколайович

Вчений секретар
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри біології
(04744) 3-20-63 r-pritulyak@mail.ru

 

 

 

Контактна інформація:

04744) 3-20-63

вул. Інститутська, 1, корпус №4, 1-й поверх, каб. №187

zhrytsayenko@gmail.com

Матеріали