+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 20 липня 2021

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.009

5 серпня 2021 р. о 10.00 год.

відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.009

 Порядок денний:

  1. Захист дисертації ЛЕЩЕНКА Івана Анатолійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

 Тема дисертаційної роботи:

 «РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР ІЗ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ПОЛБИ» 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, завдувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва ОСОКІНА Ніна Максимівна.

Офіційні опоненти:

ПУЗІК Людмила Михайлівна, професор кафедри оптимізації технологічних систем ім.  Т. П. Євсюкова Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, доктор сільськогосподарських наук, професор

ХАРЧЕНКО Євген Іванович, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент

Захист відбудеться за адресою: 

м. Умань, вул. Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, конференц-зала.