+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 24 травня 2021

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.007

28 травня 2021 р. об 11.00 год.

відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.007

 

Порядок денний:

  1. Захист дисертації БЛЕНДИ Наталії Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка.

 

Тема дисертаційної роботи:

 «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ»

 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва НЕСТЕРЧУК Юлія Олександрівна

 

Офіційні опоненти:

СВИНОУС Іван Вікторович, завідувач кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор

СЕГЕДА Сергій Андрійович, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат економічних наук, доцент

 

Захист відбудеться за адресою: 

м. Умань, вул. Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, зал засідань.