+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 13 травня 2021

Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.006

18 травня 2021 р. об 11.00 год.

відбудеться засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.006

 

Порядок денний:

  1. Захист дисертації ШПАК Ніни Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань                 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 205 Лісове господарство.

 

Тема дисертаційної роботи:

 «ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ БЕРЕКИ ЛІКАРСЬКОЇ

(Sorbus torminalis L. Crants)  В НАСАДЖЕННЯХ ПІВДЕННО-ПОДІЛЬСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ» 

 

Науковий керівник:

ШЛАПАК Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва 

 

Офіційні опоненти:

ФУЧИЛО Ярослав Дмитрович, завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу Малинського лісотехнічного коледжу, доктор сільськогосподарських наук, професор

МИКОЛАЙКО Ірина Іванівна, доцент кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат біологічних наук, доцент

 

Захист відбудеться за адресою: 

м. Умань, вул. Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, корпус № 4, ауд. 204.