+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 31 серпня 2020

Захист дисертації Павлишина Святослава Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

27 серпня 2020 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.003 відбувся захист дисертації Павлишина Святослава Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

Павлишин Святослав – аспірант кафедри біології, власне дисертаційне дослідження на тему «Агробіологічне обґрунтування застосування гербіциду й регулятора росту рослин у посівах пшениці полби звичайної»  підготував за час навчання за PhD-програмою. Роботу виконано під керівництвом Карпенка Віктора Петровича, доктора сільськогосподарських наук, професора, проректора з наукової та інноваційної діяльності Уманського НУС.

Атестація здобувача здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради, утворення якої затверджено наказом МОН України від 06.07.2020 року № 897. До складу  ради увійшли:

Голова ради:

Полторецький Сергій Петрович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

Рябовол Людмила Олегівна, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Любич Віталій Володимирович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний

університет садівництва.

Опоненти:

Ткаліч Юрій Ігорович, д. с.-г. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

Карпук Леся Михайлівна, д. с.-г. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.

Члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень виконаних досліджень. Після обговорення та на підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.003 одноголосно прийнято позитивне рішення щодо присудження Павлишину Святославу Володимировичу наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на сайті Уманського НУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щирі вітання Святославу Володимировичу з успішним захистом дисертації! Побажання плідної професійної діяльності, втілення всіх наукових задумів у майбутніх наукових пошуках!

Матеріали