+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 07 червня 2019

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ К.74.844.02 УМАНСЬКОГО НУС

 

    6 червня 2019 року в конференц-залі Уманського НУС на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.844.02 відбувся  прилюдний захист дисертаційних  робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство: Коваль Галини Володимирівни – «РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ»; науковий керівник: Єщенко Володимир Омельянович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри загального землеробства (Уманський національний університет садівництва МОН України); офіційні опоненти: Бомба Мирослав Ярославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри харчових технологій і ресторанної справи (Львівський інститут економіки і туризму МОН України); Богатир Людмила Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри загального землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України);  Павліченка Андрія Андрійовича: «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОЗМІННОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ»; науковий керівник: Примак Іван Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України);офіційні опоненти: Єщенко Володимир Омельянович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри загального землеробства (Уманський національний університет садівництва МОН України); Задорожний Віктор Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).

    У результаті плідного обговорення та таємного голосування когорта вчених України поповнилась двома кандидатами сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.01 – загальне землеробство.

 

               НДЧ УНУС