+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 23 листопада 2023

Захист дисертації Українець Олександри Анатоліївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

10 листопада 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся черговий успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 Агрономія.

На розгляд спеціалізованої вченої ради була представлена дисертація Українець Олександри Анатоліївни на тему: «Створення вихідного матеріалу в селекції троянди для урбанізованого середовища», подана на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 Агрономія. Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом Поліщука Валентина Васильовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, декана факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва, члена-кореспондента НААН України.

Атестація членами разової спеціалізованої вченої ради,  до складу  якої увійшли:

Голова ради:

1. Полторецький Сергій Петрович, доктор с.-г. наук, професор, декан факультету агрономії, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

2. Рябовол Ярослав Сергійович, доктор с.-г. наук, доцент, доцент кафедри рослинництва, Уманський національний університет садівництва.

3. Діордієва Ірина Павлівна, кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

4. Карпук Леся Михайлівна, доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, Білоцерківський національний аграрний університет.

5. Жемойда Віталій Леонідович, кандидат  с.-г. наук, доцент, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Після обговорення члени спеціалізованої ради підтвердили високий науковий рівень, актуальність, завершеність та оригінальність дисертаційної роботи Українець Олександри Анатоліївни, зазначили її професійність і одностайно проголосували за присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань  20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті УНУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо Українець Олександру Анатоліївну з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних здобутків у галузі науки!