+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 19 травня 2021

Захист дисертації Шпак Ніни Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

18 травня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.006 відбувся захист дисертації Шпак Ніни Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 205 Лісове господарство.

Дисертаційне дослідження на тему «Лісівничо-екологічні особливості поширення та поновлення береки лікарської (Sorbus torminalis L. Crants) в насадженнях Південно-Подільського Лісостепу України»  Шпак Ніна Петрівна підготувала за час навчання за PhD-програмою. Роботу виконано під керівництвом Шлапака Володимира Петровича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри лісового господарства Уманського НУС.

Атестація здобувачки здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради, утворення якої затверджено наказом МОН України від 19.03.2021 р. № 342.  До складу  ради увійшли:

Голова ради:

  1. Поліщук Валентин Васильович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

  1. Балабак Анатолій Федорович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.
  2. Остапчук Олександр Степанович, к. с.-г. н., доцент, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

  1. Фучило Ярослав Дмитрович, д. с.-г. н., професор, Малинський лісотехнічний коледж.
  2. Миколайко Ірина Іванівна, к. біол. н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень виконаних досліджень. Після обговорення та на підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.006 одноголосно прийнято позитивне рішення щодо присудження Шпак Ніні Петрівні наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 205 Лісове господарство. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського НУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

 

Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури