+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 08 березня 2023

Захист дисертації Пиж’янова В’ячеслава Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

07 березня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації Пиж’янова В’ячеслава Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство.

Дисертаційне дослідження на тему «Біоекологічні особливості розмноження видів роду Аctinidia Lindl. та їх використання в озелененні»  Пиж’янов В’ячеслав Володимирович підготував за час навчання за PhD-програмою. Роботу виконано під керівництвом  Поліщука Валентина Васильовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, деканf факультету лісового і садово-паркового господарства  УНУС.

Атестація здобувача здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради,  до складу  якої увійшли:

Голова ради:

1.      ШЛАПАК  Володимир Петрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри лісового господарства, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

2.      АДАМЕНКО  Світлана Анатоліївна, к. біол. н., доцент, старший викладач кафедри лісового господарства, Уманський національний університет садівництва

3.      ПУШКА  Ірина Михайлівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

4.      ФУЧИЛО  Ярослав Дмитрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу, Малинський фаховий коледж.

5.      ВІТЕНКО  Володимир Анатолійович, д. с.-г. н., доцент, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень виконаних досліджень. Після обговорення та на підставі результатів голосування спеціалізованою вченою радою одноголосно прийнято позитивне рішення щодо присудження Пиж’янову В’ячеславу Володимировичу наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті УНУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

 

Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури