+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 07 вересня 2023

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ПАРАХНЕНКА ВЛАДИСЛАВА ГЕННАДІЙОВИЧА

30 серпня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю.

На розгляд спеціалізованої вченої ради була представлена дисертація здобувача ступеня доктора філософії ПАРАХНЕНКА Владислава Геннадійовича на тему «Географія інвазивної флори у придорожних ландшафтах залізниць Кіровоградської області». Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом Кисельова Юрія Олександровича, доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва.

Атестація здобувача здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради,  до складу  якої увійшли:

Голова ради:

СОНЬКО Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

ПОЛІЩУК Валентин Васильович, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААНУ, декан факультету лісового і садово-паркового господарства, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

ДЕНИСИК Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, Вінницький державний педагогічний  університет імені Михайла Коцюбинського.

МАКСИМЕНКО Надія Василівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

СИТНИК Олексій Іванович,  кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Під час обговорення було відзначено актуальність теми дисертаційного дослідження, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизну, повноту викладу в наукових публікаціях, окремо вказано на практичне значення та реалізацію отриманих результатів. Члени спеціалізованої вченої ради одностайно проголосували за присудження  Парахненку Владиславу Геннадійовичу ступеня доктора філософії з галузі знань  10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті УНУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо Парахненка Владислава Геннадійовича з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних та наукових здобутків!

 Людмила Смолій, учений секретар