+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 29 лютого 2024

Захист дисертації Огілька Станіслава Павловича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю

23 лютого 2024 року в Уманському національному університеті садівництва відбулось засідання спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Огілька Станіслава Павловича на тему «Конструктивно-географічні основи моніторингу трансформованих комунікаційно-стрічкових ландшафтів Черкаської області», виконаної підкерівництвом кандидата сільськогосподарських наук, доцента, завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності УНУС Василенко Ольги Володимирівни. 

До складу спецради увійшли:

голова ради - Кисельов Юрій Олександрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва;

рецензенти: 

Мостовʼяк Іван Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, перший проректор, Уманський національний університет садівництва;

Кравцова Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва;

офіційні опоненти:

Крайнюков Олексій Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені Василя Каразіна;

Конякін Сергій Миколайович, кандидат географічних наук, науковий співробітник відділу фітоекології, Інститут еволюційної екології НАН України.

Члени разової спеціалізованої вченої ради висловили думку, що представлені в дисертаційній роботі результати є достовірними та обґрунтованими, мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, достатньо повно представлені у наукових працях, пройшли належну апробацію на наукових  конференціях, і засвідчують вагомий особистий внесок здобувача у вирішення актуальних питань  та одноголосно прийняли рішення про присудження Огільку Станіславу Павловичу ступеня доктора філософії з галузі знань 10  Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю.

З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського національного університету садівництва в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо дисертанта та його наукового керівника!