+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 20 березня 2020

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УМАНСЬКОМУ НУС : ВПЕРШЕ ЗА НОВИМИ ВИМОГАМИ

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167 був затверджений Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Першим в Уманському національному університеті садівництва за визначеною цим Порядком процедурою став захист дисертації аспіранта денної форми навчання Вячеслава Яценка на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 201 Агрономія, який відбувся 17 березня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.001.

Дисертацію на тему «Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України» Вячеслав Яценко виконав під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри овочівництва Улянич Олени Іванівни.

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.001, на засіданні якої відбувся захист дисертаційної роботи, була створена згідно Наказу Міністерства освіти і науки України «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження доктора філософії»  від 29.01.2020 р. № 104. Склад ради було сформовано   з п’яти осіб:

голова ради – Полторецький Сергій Петрович, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва; 

рецензенти: Поліщук Валентин Васильович, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва; Любич Віталій Володимирович, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва;

офіційні  опоненти: Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет; Івченко Тетяна Володимирівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут овочівництва і баштанництва НААН.

Особливістю проведеного засідання стало те, що через об’єктивні обставини офіційний опонент,  д.с.-г.н., старший науковий співробітник Тетяна Івченко брала участь у засіданні з використанням засобів відеозв’язку у режимі реального часу, її голос зарахувався за результатами відкритого голосування.

 У ході засідання рада встановила відповідний рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало йому можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні й експериментальні результати проведених ним досліджень та розв’язати конкретне наукове завдання у галузі 20 Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 201 Агрономія.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятих висновків разовою спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.001 прийнято позитивне рішення щодо присудження Яценку Вячеславу Васильовичу ступеня доктора філософії. Вітаємо першого доктора філософії в нашому університеті з успішним захистом дисертації та маємо надію на найшвидше проходження  необхідних етапів у МОН України.

З усіма матеріалами захисту можна ознайомитися за посиланням https://science.udau.edu.ua/ua/razovi-specializovani-vcheni-radi/df-74.844.001.html.

 

Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури

ури