+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 09 серпня 2021

Захист дисертації Лещенка Івана Анатолійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

5 серпня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.009 відбувся захист дисертації Лещенка Івана Анатолійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 Агрономія.

Дисертаційне дослідження на тему «Розроблення технології виробництва круп’яних продуктів із зерна пшениці полби» Лещенко Іван Анатолійович підготував під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри технології зберігання та переробки зерна  Уманського НУС Осокіної Ніни Максимівни.

Атестація здобувача здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради, утворення якої затверджено наказом МОН України від 02.07.2021 р. № 765.  До складу  ради увійшли:

Голова ради:

  1. Полторецький Сергій Петрович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

  1. Господаренко Григорій Миколайович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.
  2. Яценко Анатолій Олексійович, д. с.-г. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

  1. Пузік Людмила Михайлівна, д. с.-г. н., професор, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.
  2. Харченко Євгеній Іванович, к. т. н., доцент, Національний університет харчових технологій.

Члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень виконаних досліджень. Після обговорення та на підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.009 одноголосно прийнято позитивне рішення щодо присудження Лещенку Івану Анатолійовичу наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 Агрономія. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського НУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури