+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 21 червня 2023

Захист дисертації Красноштана Василя Ігоровича на здобуття наукового ступеня доктора філософії

15 червня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся черговий успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія.

На розгляд спеціалізованої вченої ради була представлена дисертація здобувача ступеня доктора філософії Красноштана Василя Ігоровича на тему «Наукове обґрунтування застосування хімічних і біологічних препаратів у посівах сорго зернового в Правобережному Лісостепу України». Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, першого проректора УНУС Мостов’яка Івана Івановича.

Атестація здобувача здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради,  до складу  якої увійшли:

Голова ради:

Полторецький Сергій Петрович, д. с.-г. н., професор, декан факультету агрономії Уманського національного університету садівництва.

Рецензенти:

Любич Віталій Володимирович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри харчових технологій  Уманського національного університету садівництва.

Діордієва Ірина Павлівна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології  Уманського національного університету садівництва.

Опоненти:

Дем’янюк Олена Сергіївна, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.

Писаренко Павло Вікторович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля  Полтавського державного аграрного університету.

Під час обговорення було відзначено актуальність теми дисертаційного дослідження, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизну, повноту викладу в наукових публікаціях, окремо вказано на практичне значення та реалізацію отриманих результатів. Члени спеціалізованої вченої ради одностайно проголосували за присудження  Красноштану Василю Ігоровичу ступеня доктора філософії з галузі знань  20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 Агрономія. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті УНУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо Красноштана Василя Ігоровича з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних та наукових здобутків!

 Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури