+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 29 лютого 2024

Захист дисертації Хіміч Марії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії

27 лютого 2024 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся черговий успішний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю.

На розгляд спеціалізованої вченої ради була представлена дисертація здобувача ступеня доктора філософії Хіміч Марії Ігорівни на тему: «Генеза, сучасний стан та туристсько-рекреаційне значення об’єктів сакральної сфери Івано-Франківської області». Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом  Кисельова Юрія Олександровича, доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського національного університету садівництва.

Атестація здобувачки здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради,  до складу  якої увійшли:

Голова ради:

1.     Сонько Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва.

Рецензент:

2.     Кравцова Ірина Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент,  доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

3.     Воловик Володимир Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

4.     Смочко Наталія Михайлівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та суспільних дисциплін, Мукачівський державний університет;

5.     Голод Андрій Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.

Після обговорення члени спеціалізованої ради підтвердили високий науковий рівень, актуальність, завершеність та оригінальність дисертаційної роботи Хіміч Марії Ігорівни, зазначили її професійність і одностайно проголосували за присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань  10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського національного університету садівництва в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо Хіміч Марію Ігорівну з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних здобутків у галузі науки!