+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 23 листопада 2023

Захист дисертації Бровді Анни Андріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

16 листопада 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради відбувся черговий успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство.

На розгляд спеціалізованої вченої ради була представлена дисертація здобувача ступеня доктора філософії Бровді Анни Андріївни на тему: «Біолого-екологічні особливості розмноження і вирощування троянд групи флорібунда та їх використання в озелененні». Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом  Поліщука Валентина Васильовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, декана факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва, члена-кореспондента НААН України.

Атестація здобувачки здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради,  до складу  якої увійшли:

Голова ради:

1. Шлапак Володимир Петрович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри лісового господарства, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

2. Адаменко Світлана Анатоліївна, к. б. н., доцент, старший викладач кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва.

3. Іващенко Ірина Євгеніївна, к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри лісового господарства Уманського національного університету садівництва.

Опоненти:

4. Іщук Любов Петрівна, д. б. н., професор, професор кафедри лісового господарства Білоцерківського національного аграрного університету.

5. Ковалевський Сергій Борисович, д. с.-г. н., професор, професор кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування.

Після обговорення члени спеціалізованої ради підтвердили високий науковий рівень, актуальність, завершеність та оригінальність дисертаційної роботи Бровді Анни Андріївни, зазначили її професійність і одностайно проголосували за присудження їй ступеня доктора філософії з галузі знань  20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського національного університету садівництва в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

Щиро вітаємо Бровді Анну Андріївну з важливим науковим досягненням і зичимо подальших професійних здобутків у галузі науки!