+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 28 травня 2021

Захист дисертації Бленди Наталії Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

28 травня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.007 відбувся захист дисертації Бленди Наталії Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  за спеціальністю 051 Економіка.

Дисертаційне дослідження на тему «Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу»  Бленда Наталія Олександрівна підготувала за час навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем на кафедрі економіки Уманського національного універитету садівництва. Роботу виконано під керівництвом Нестерчук Юлії Олександрівни, доктора економічних наук, професора, декана факультету економіки і підприємництва Уманського НУС.

Атестація здобувачки здійснювалась членами разової спеціалізованої вченої ради, утворення якої затверджено наказом МОН України від 19.03.2021 р. № 342.  До складу  ради увійшли:

Голова ради:

  1. Мудрак Руслан Петрович, д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

  1. Пенькова Оксана Георгіївна, д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва.
  2. Харенко Андрій Олександрович, к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

  1. Свиноус Іван Вікторович, д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.
  2. Сегеда Сергій Андрійович, к. е. н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Дисертаційна робота Наталії Бленди була визнана членами спеціалізованої вченої ради завершеним науковим дослідженням, у межах якого обгрунтовано теоретичні та методичні основи формування стратегії розвитку продовольчого комплексу, проаналізовано його розвиток, потенціал і сучасні тенденції, обґрунтовано стратегічні напрямки розвитку продовольчого комплексу з метою підвищення продовольчого забезпечення населення України.

Після обговорення та на підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.007 одноголосно прийнято позитивне рішення щодо присудження Бленді Наталії Олександрівні наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  за спеціальністю 051 Економіка. З матеріалами захисту дисертації можна ознайомитись на веб-сайті Уманського НУС в розділі «Разові спеціалізовані вчені ради».

 

Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури