+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 08 листопада 2019

Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку

Щорічно 10 листопада в усьому світі відзначають Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development) – інтернаціональне свято, започатковане ЮНЕСКО в 2001 році й відтоді щорічно відзначається в усьому світі. Його витоки лежать в усвідомленні світовою спільнотою користі науки та її значення у підвищенні якості життя людства, необхідності взаємодії між наукою та суспільством. Метою заходу є демонстрація національних та міжнародних зобов'язань в галузі науки за мир і розвиток, а також усвідомлення суспільством відповідального використання надбань науки. Відзначення Всесвітнього дня науки в ім’я  миру та розвитку покликане підвищити рівень поінформованості громадськості про важливість науки і ліквідацію розриву між наукою і суспільством. Цей день ще й чудова нагода для вшанування наукових традицій, популяризації досягнень вчених, залучення молоді до світу науки.

Уманський національний університет садівництва зі своєю 175-річною історією якісно вирізняється з-поміж інших ЗВО науковою та інноваційною діяльністю. Наукові дослідження вчених університету спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних з актуальними завданнями аграрного виробництва, що проводяться за пріоритетними науковими напрямками: Оптимізація використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України; Удосконалення існуючих та розробка нових технологій вирощування садивного матеріалу, плодів, ягід і винограду в Правобережному Лісостепу України; Розробка технологій зберігання і переробки продуктів рослинництва; Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації; Розробка методологічних підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва; Дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва; Методологічні та організаційні аспекти досліджень у галузі соціальних, гуманітарних та природничих наук в аграрному вищому навчальному закладі; Концептуальні засади розвитку туристично-рекреаційного комплексу та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів. Всього у виконанні основних напрямів Програми наукових досліджень університету беруть участь 441 науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів та докторантів, серед яких: 329 науково-педагогічних працівників (43 – доктори наук, професори, у тому числі – 14 академіків МААО, сім академіків АН ВО, чотири академіки – Міжнародної академії холоду, Міжнародної академії екології та безпеки, Міжнародної природничої академії; 232 – кандидати наук, доцентів, 2 члени-кореспонденти МААО), 92 аспіранти, 3 докторанти, 17 наукових працівників. Більше 55 науковців університету відзначені почесними званнями Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник сільського господарства», «Заслужений економіст України», нагороджені відомчими відзнаками – «Відмінник освіти», «Василь Сухомлинський», «За наукові та освітні досягнення», «Відмінник аграрної освіти», «Знак Пошани», є Лауреатами нагороди Ярослава Мудрого, нагороджені грамотами Верховної ради України «За особливі заслуги перед народом України», грамотами МОН, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної ради України з питань науки й освіти й ін.

Наукова та інноваційна діяльність Уманського НУС на міжнародному рівні здійснюється шляхом участі в спільних проектах, публікацію наукових статей, участь в різноманітних тематичних заходах та співпрацю з міжнародними асоціаціями, консорціумами, членом яких є університет: ISHS (Міжнародна Асоціація Наукового Садівництва), Magna Charta Observatory (Велика хартія університетів), Міжнародним екологічним рейтингом університетів (Green Metric World University Ranking on Sustainability).

В Уманському національному університеті садівництва налагоджено міжнародне співробітництво з науковими установами, навчальними закладами, передовими господарствами та агроформуваннями різних форм власності, яке реалізується через: координацію тем наукових досліджень; навчання в аспірантурі й докторантурі; рецензування, опонування дисертаційних робіт; розробку науково-дослідних програм; роботу в спільних лабораторіях; членство в спеціалізованих учених радах; видання наукової літератури; проходження стажування; організацію й проведення наукових заходів.

 Долучаючись до міжнародної ініціативи, вітаємо усіх, хто своїми цілеспрямованими зусиллями та здобутками збагачує національну та світову науку. Бажаємо Вам, шановні науковці, міцного здоров’я, життєвого оптимізму і нових відкриттів на шляху до професійного самовдосконалення!

 

НДЧ УНУС