+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 12 серпня 2020

Відбудеться публічний захист дисертації Новицького Ігоря Валерійовича

14 серпня 2020 року об 1100

на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.002

в Уманському національному університеті садівництва

 (конференц-зала)

відбудеться прилюдний захист дисертації

НОВИЦЬКОГО ІГОРЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

в галузі знань 07 Управління та адміністрування

за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

на тему:

«МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ» 

Науковий керівник:

НЕСТЕРЧУК Юлія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва.

Офіційні опоненти:

РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор,  завідувач кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України;

ШПИКУЛЯК Олександр Григорович, доктор економічних наук, професор, вчений секретар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України.