+38 (04744) 4-69-87
Меню

Разова СВР ДФ 74.844.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бленди Наталії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Голова ради: доктор економічних наук, професор Мудрак Руслан Петрович
Email: mrp1974@ukr.net
Контактний телефон: (04744) 3-22-26

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 19.04.2021

Спеціальність: 051 Економіка

Автор дисертації: Бленда Наталія Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу

Дата захисту: 28.05.2021

Захист відбудеться за адресою: Уманський національний університет садівництва МОН України, вул. Інститутська, 1, м. Умань

Аудіозапис захисту