+38 (04744) 4-69-87
Меню

Разова СВР ДФ 74.844.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яценка Вячеслава Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія

Голова ради: доктор с.-г. наук, професор Полторецький Сергій Петрович
Email: poltorec@ukr.net
Контактний телефон: +38-04744-3-80-06

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до захисту: 31.01.2020

Спеціальність: 201 Агрономія

Автор дисертації: Яценко Вячеслав Васильович

Назва дисертаційної роботи: Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України

Дата захисту: 17.03.2020

Захист відбудеться за адресою: Уманський національний університет садівництва МОН України, вул. Інститутська, 1, м. Умань

Аудіозапис захисту