+38 (04744) 4-69-87
Меню

Про подання у 2020 році документів претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

Початок: 23:59, 31 серпня

Відповідно Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2676-УІІІ «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук» (далі - Положення), щороку на конкурсних засадах призначаються 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук (далі - Стипендії) із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії.

Наукова установа або організація, заклад вищої освіти, підприємство на підставі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає у двох примірниках його разом з матеріалами претендента, зазначеними у пункті 4 Положення, до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.
Разом з цим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500, та можливим обмеженням організації висунення претендентів на Стипендію було визначено за доцільне відтермінувати у поточному році строки подання документів претендентів на Стипендію.

За офіційною інформацією, що розміщена на вебсайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за посиланням Ьир://кпо.гас1а.о;оу.иа/пе\¥з/таіп_пе\»8/75481 .Ніші, подовжено терміни подачі у 2020 році подань претендентів на Стипендію, а саме: від наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств різних форм власності та підпорядкування до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади впродовж одного календарного місяця, починаючи з дня, наступного за днем закінчення карантину;

Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України, відповідними центральними органами виконавчої влади зі своїм рішенням про рекомендацію претендента на отримання Стипендії до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій впродовж двох календарних місяців, починаючи з дня, наступного за днем закінчення карантину.
З урахуванням вищезазначеного просимо забезпечити подання кандидатур претендентів на здобуття Стипендії у 2021 році до директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України до 23 години 59 хвилин 31 серпня 2020 року включно.

Документи претендентів на здобуття Стипендії, які подаються закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами України (далі - наукові установи), оформлюються згідно з Інструкцією з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, затвердженою рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 03 грудня 2019 року, протокол № 13 б (далі - Інструкція), що розміщена на офіційному вебсайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за електронним посиланням Ьйр://кпо.гас1а.§оу.иа/ир1оас1з/с1оситепІ5/37216.рс1І'.

Окрім зазначених в Інструкції документів, додатково подаються 10 брошурованих примірників анотації подання, оформленої відповідно до пункту 2.4.1. Інструкції.
Документи претендентів на здобуття Стипендії, що оформлені з порушенням вимог Інструкції, до розгляду не приймаються та науковим установам не повертаються.
Документи складаються у пакет з ручками для транспортування та подаються на адресу: кім. 201 в, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, Міністерство освіти і науки України.

Генеральний директор
Юлія БЕЗВЕРШЕНКО

Матеріали