+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 10 липня 2020

ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УМАНСЬКОМУ НУС: ВПЕРШЕ ЗА НОВИМИ ВИМОГАМИ

З 2016 р. в Україні готують докторів філософії. Ця реформа аспірантури та системи захисту дисертаційних досліджень – елемент інтеграції України у європейський освітній, науковий і дослідницький простір.

Першим за процедурою, визначеною Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167), в Уманському національному університеті садівництва став захист дисертації аспіранта денної форми навчання Вячеслава Яценка на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 201 Агрономія, який відбувся 17 березня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.001.

Дисертацію на тему «Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України» Вячеслав Яценко виконав під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри овочівництва Улянич Олени Іванівни.

Захист відбувся, завдячуючи роботі голови ради – доктора сільськогосподарських наук, професора  Полторецького Сергія Петровича (Уманський національний університет садівництва); офіційних опонентів: доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Івченко Тетяни Володимирівни (Інститут овочівництва і баштанництва НААН), доктора сільськогосподарських наук, доцента Вдовенка Сергія Анатолійовича (Вінницький національний аграрний університет); а також рецензентів: доктора сільськогосподарських наук,  професора Поліщука Валентина Васильовича (Уманський національний університет садівництва), доктора сільськогосподарських наук, професора Любича Віталія Володимировича (Уманський національний університет садівництва).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятих висновків разовою спеціалізованою вченою радою ДФ 74.844.001 було ухвалене позитивне рішення щодо присудження Яценку Вячеславу Васильовичу ступеня доктора філософії.

Після набуття чинності наказом МОН від 2.07.2020 року № 886 про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.001 про присудження Яценку Вячеславу Васильовичу ступеня доктора філософії Вчена рада Уманського національного університету садівництва  ухвалила рішення про видачу йому диплома доктора філософії.

Вітаємо першого доктора філософії в нашому університеті з успішним захистом дисертації та отриманням диплома! Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та в майбутніх наукових пошуках! 

 

Людмила Смолій, завідувач аспірантури, докторантури