+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 02 березня 2020

Повідомлення про прийняття дисертації Яценка Вячеслава Васильовича до розгляду

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові здобувача ступеня доктора філософіїЯценко Вячеслав Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри овочівництва, Уманський національний університет садівництва

Тема дисертації та дата її затвердження – Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, протокол № 4 від 11 жовтня 2016 р.

Код та назва спеціальності – 201 Агрономія

Шифр та назва галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 74.844.001

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер телефону контактної особи – Уманський національний університет садівництва МОН України, вул. Інститутська, 1,
м. Умань, Черкаська обл., 20305, Смолій Людмила Василівна, тел.: 097 477 87 63

Науковий керівник – Улянич Олена Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 13 листопада 2019 р.

Висновок наукового керівника підготовлений: 5 листопада 2019 р.

Фаховий семінар проведений: 6 грудня 2019 року, фаховий семінар кафедри рослинництва.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації підготовлений: 9 грудня 2019 року

Документи подані здобувачем до ради: 31 січня 2020 року.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 03 лютого 2020 р.

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії дотримано.

Захист дисертації планується березень 2020, о 1100,

Голова  спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.001  Полторецький С.П.