+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 31 січня 2023

Концепція наукової та інноваційної діяльності

Стратегічним курсом наукової та інноваційної діяльності в університеті є утримання лідерських позицій закладу в проведенні фундаментальних та прикладних досліджень, розробці новітніх проектів та технологій і забезпеченні їх конкурентоспроможності.

З цією метою передбачається:

 • підвищити значення університету в соціально-економічному, технологічному, освітньому й культурному розвитку регіону та країни у цілому;
 • запровадити ефективні системи управління університетом і якістю підготовки фахівців на основі принципів і вимог міжнародних стандартів;
 • забезпечити адаптацію університету і його випускників до соціальних, економічних, культурних запитів суспільства й змінам ринку праці;
 • широко залучати в інноваційний науковий і освітній процеси науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів і студентів;
 • створити єдине інформаційне середовище для забезпечення освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • регулярно проводити маркетингові дослідження ринку науково-технічної продукції;
 • розвивати міжнародні зв´язки з підготовки й перепідготовки фахівців, у тому числі для закордонних країн;
 • розвивати зарубіжне стажування вчених та укладати угоди на виконання спільних наукових і інноваційних проектів;
 • регулярно брати участь у міжнародних проектах з метою зміцнення і розширення зв’язків із закордонними партнерами;
 • брати участь у проведенні щорічних спеціалізованих виставок, у тому числі з міжнародним представництвом, завершених науково-технічних і технологічних розробок, які сприятимуть зустрічам виробників і споживачів наукової продукції, трансферу технологій;
 • забезпечувати безперервне надання консультацій та проведення короткотермінового навчання сільськогосподарським виробникам та керівникам середньої ланки у аграрному виробництві;
 • створювати умови для ширшого залучення інвестицій з метою інноваційного розвитку та використання коштів на фінансування пріоритетних наукових напрямів, а також оновлення матеріально-технічної бази наукових лабораторій;
 • забезпечувати захист інтелектуальної власності на створену наукомістку продукцію, технології, наукові й навчально-методичні розробки та послуги;
 • забезпечувати умови, що сприяють залученню додаткових ресурсів з позабюджетних джерел для наукової діяльності;
 • розвивати іміджеву політику, яка підтримуючи досягнутий рівень представлення Університету громадськості, повинна забезпечити його позитивне сприйняття як ЗВО нової формації, усебічно віддзеркалюючи всі інноваційні зміни.