+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 15 червня 2018

Наукові лабораторії

№ з/п

Назва лабораторії

Завідувач НДЛ

1

Проблемна науково-дослідна лабораторія з оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях зі статусом наукової лабораторії масових аналізів
Кафедра загального землеробства

професор, д. с.-г. н.

Копитко П.Г.

2

Проблемна науково-дослідна лабораторія плодового розсадництва
Кафедра плодівництва і виноградарства

доцент, к. с.-г. н.
Майборода В.П.

3

Навчально-науково-виробнича лабораторія біотехнології
Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології

Майборода В.М.

4

Наукова лабораторія генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур
Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології

професор, д.с.-г. наук,

Рябовол Л.О.

5

Проблемна науково-дослідна лабораторії засобів боротьби з бур’янами
Кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин

професор, д. с.-г. наук,

Грицаєнко З.М.

6

Проблемна лабораторія «Агроекологія польових культур»
Кафедра рослинництва

 

7

Навчально-науково-виробнича лабораторія «Технолог»
Кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів

професор,  д. с.-г.н.
Токар А.Ю.

8

Науково-дослідна лабораторія «Грибівництва та вигонки овочів»
Кафедра овочівництва

професор,  д.с.-г.н.
Улянич О.І.

9

Навчально-наукова лабораторія «Овочівництва закритого ґрунту»
Кафедра овочівництва

професор,  д.с.-г.н.
Улянич О.І.

10

Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері»
Кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин

професор, д.с.-г.н.

Карпенко В.П.

11

НДЛ «Інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування декоративних і лісових культур»
Кафедра садово-паркового господарства

професор, д.с.-г. н.

Поліщук В.В.

12

Науково-дослідна лабораторія «Соціальні ініціативи»
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

доцент, к.е.н.

Гузар Б.С.

13

Науково-дослідна лабораторія «Маркетингові рішення»
Кафедра маркетингу

професор, д.е.н.
Мудрак Р.П.

14

Науково-дослідна лабораторія «Інноваційно-інвестиційний ринок АПК»
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

професор, к.е.н.
Семенда Д.К.

15

Науково-дослідна лабораторія «Біонеорганічної хімії, якості і безпеки об’єктів сільськогосподарського використання»
Кафедра мікробіології, біохімії і фізіології рослин

доцент, к. х. н.,
Жиляк І.Д.

16

НДЛ «Оцінка якості ґрунтів і продукції рослинництва»
Кафедра агрохімії

професор, д.с.-г.н.
Господаренко Г.М.

17

НДЛ «Інформаційні технології в обліку і аудиту»
Кафедра обліку і оподаткування

професор, д.е.н.
Уланчук В.С.

18

НДЛ «Сільський зелений туризм»
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

доцент, к.е.н.
Нещадим Л.М.

19

НДЛ «Екологічної конверсії»
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

ст. викладач, к.с.-г.н.
Суханова І.П.

20

Науково-дослідна лабораторія менеджменту ЗЕД та логістики
Кафедра менеджменту

доцент, к.е.н.
Альошкіна Л.П.

21

Науково-дослідна лабораторія
“Оцінка якості зерна та зернопродуктів”
Кафедра технології зберігання і переробки зерна

професор, д с.-г. н
Н.М. Осокіна

22

Науково-дослідна лабораторія
«Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку»

 Кафедра публічного управління та адміністрування

доцент,

к. е.н.Приліпко С.М.

23

Навчально-наукова соціологічна лабораторія

Кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

професор, д.соц.н.

Шатохін А.М.

24

Наукова лабораторія сучасних геодезичних і землевпорядних технологій

Кафедра геодезії, картографії та кадастру

доцент, к.с-г.н.

Шемякін М.В.