+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 22 вересня 2017

Вимоги та порядок проведення кандидатських іспитів

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення  глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови, та спеціальності здобувачами є обов'язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатські іспити складаються в наукових установах, у яких відкрита аспірантура або є спеціалізована вчена рада з відповідної наукової спеціальності.

Кандидатські іспити з філософії складаються у вищих навчальних закладах, які мають самостійні кафедри  філософії або суспільних наук.

Кандидатські іспити з іноземної мови складаються у вищих навчальних закладах, які мають самостійні кафедри іноземних мов. Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької або французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої мови, керівник вищого наукового закладу може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.

Кандидатський іспит із спеціальної дисципліни складається за двома программами:

     1. Типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

     2. Додатковою, затвердженою вченою радою університету. Додаткова программа кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також має враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та нову наукову літературу.

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає два додаткових кандидатських іспити із наукової спеціальності відповідної галузі науки.

Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються керівником вищого навчального закладу .

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри, який має науковий ступінь із спеціальності здобувача наукового ступеня доктора наук і вільно володіє іноземною мовою.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.

Кандидатські рішення за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до іспитів використовуються екзаменаційні листи, що зберігаються після іспиту протягом року.

Протоколи засідання комісій з прийманням кандидатських іспитів зберагаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом 75 років.

Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесії. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Після складання кожного кандидатського іспиту здобувачу видаються спеціальні посвідчення, а за місцем складання останього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення. Приймання кандидатських іспитів у аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів вищого навчального закладу, а у аспірантів та здобувачів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, на компенсаційній основі.