+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 22 лютого 2018

Вимоги до звітування

 

Звіт аспірантів (вступ до 2016 року)

Звіт аспірантів (вступ після 2016 року)

1. Науково-дослідна робота за темою дисертації протягом звітного періоду

  • Актуальність теми дисертації, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 
  • Аналітична робота (аналіз цифрового матеріалу, використані методи дослідження, закладені лабораторні та польові досліди, схема досліду, математична обробка одержаних результатів).
  • Огляд наукової літератури.
  • Стан виконання дисертаційної роботи.

2. Перелік публікацій за текстом дисертації, що опубліковані за звітний період (оформити відповідно до встановлених вимог), участь у конференціях.

3. Підготовка і здача кандидатських іспитів, семестрових заліків, що передбачені програмою підготовки аспірантів.

Обсяг звіту повинен не перевищувати 2-3 сторінок. 

У відповідності до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (п. 15) атестування аспірантів проводиться двічі за навчальний рік (семестрове і річне). За результатами атестації у відділ аспірантури подається: оформлений атестаційний лист, витяг з протоколу засідання кафедри та заповнений індивідуальний план наукової роботи (підпункт стосовно річної атестації) потрібно подати до докторантури та аспірантури. Повний звіт аспіранта залишається на кафедрі. 

Зразок титульного листа

Атестаційний лист за рік

Атестаційний лист за півріччя