+38 (04744) 4-69-87
Меню
Остання редакція: 16 липня 2020

Регіональні відділення академій

На базі Уманського національного університету садівництва більше 20 років працюють два Уманських регіональних відділень Академій:

Уманське регіональне відділення Академії наук вищої освіти (АН ВО) України

Засноване майже 20 років тому та є потужним центром фундаментальних та прикладних досліджень в сфері аграрної науки.

Голова – академік АН ВО України доктор с.-г. наук, професор Рябовол Л.О.

Членами Уманського регіонального відділення Академії наук вищої освіти України є десять докторів наук. професорів Уманського національного університету садівництва, серед них віце-президент академії АН ВО України доктор с.-г. наук, професор Грицаєнко З. М.

Робота Уманського регіонального відділення Академії наук вищої освіти України спрямована на координацію наукової роботи університету, наукових шкіл, популяризацію наукових досліджень через проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів тощо, виховання наукової свідомості молодих кадрів.

На базі Уманського НУС постійно проводяться виїзні засідання Академії, де вирішуються нагальні питання освіти й науки.

Уманське регіональне відділення Міжнародної академії аграрної освіти (МААО)

Відділення є структурним підрозділом МААО.

Голова – доктор с.-г. наук, професор Грицаєнко З. М.

Членами Уманського регіонального відділення МААО є 16 осіб, серед яких 14 академіків та 2 члени-кореспонденти.

Цілями і завданнями Академії є:

 - аналіз і прогнозування міжнародної політики підготовки та перепідготовки кадрів для агропромислового комплексу;

 - сприяння розробці та реалізації стратегії розвитку аграрної освіти, що базується на новітніх наукових досягненнях ;

 - об'єднання передового інтелектуального науково-педагогічного потенціалу для створення теоретичних основ аграрної освіти ;

 - участь в атестації та підготовці науково-педагогічних кадрів, що відповідають міжнародним стандартам;

- організація в установленому законом порядку вищих навчальних закладів, кафедр і науково-дослідних організацій з метою підготовки фахівців ;

 - сприяння інтеграції сил і засобів для виконання міжнародних програм у галузі екології, біології, біотехнології, генетики, селекції, рослинництва, землеробства, меліорації, механізації та електрифікації, хімізації та захисту рослин, землеустрою, економіки і управління агропромисловим комплексом, ветеринарної медицини, радіофізики, біофізики, біоінженерії.

На базі Уманського НУС постійно проводяться засідання Академії з актуальних питань освіти й науки.

Відділення бере участь у виданні «Вестника Украинского отделения Международной Академии Аграрного Образования» (Вестник УО МААО).